Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med oss på en resa. En resa som vi tror är avgörande för den här planetens hållbarhet. Vi är verksamma globalt och har cirka 14 000 medarbetare med olika förmågor, kompetenser och erfarenheter i fler än 50 länder. På SSAB strävar vi efter en inkluderande kultur där vi hyllar och erkänner olikheter som en viktig del av vår framgång.

Vår inkluderings- och mångfaldsstrategi bygger på tre grundpelare:

Community

Gemenskap

Vara en ansvarsfull partner och förbättra vårt rykte som företag och arbetsgivare.

Workforce

Personalstyrka

Locka, anställda och främja en personalstyrka med mångfald för framtiden.

Workplace

Arbetsplats

Utveckla en inkluderande och innovativ arbetsplats.

På SSAB behandlar vi alla med respekt och värdighet. Vi är medvetna om att en arbetsstyrka präglad av mångfald ger en mängd olika förmågor, kompetenser och erfarenheter till vår arbetsplats, vilket i sin tur innebär bättre affärsmöjligheter.

SSAB strävar efter en inkluderande ledarskaps- och företagskultur, där medarbetarna känner tillhörighet och har samma möjligheter att bidra och lyckas. Med mångfald menar vi det breda utbud av förmågor, kompetenser och erfarenheter som medarbetarna bidrar med på arbetsplatsen. Vi strävar efter att uppnå branschledande lönsamhet genom vår vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld.

At SSAB

Först med fossilfritt stål

Vi har en viktig roll i samhället och agerar som en ansvarsfull partner. Därför utvecklar vi världens första fossilfria ståltillverkning och har åtagit oss att bli i stort sett fossilfria omkring år 2030. Som en del av SSAB kommer du att spela en avgörande roll i att hjälpa oss att nå detta mål och driva på för en grön omställning av stålindustrin.