Produktsida för Hardox HiAce korrosionsbeständigt stål. En dumper som dumpar surt, frätande avfall mot en eldröd himmel.
Produktsida för Hardox HiAce korrosionsbeständigt stål. En dumper som dumpar surt, frätande avfall mot en eldröd himmel.

Hardox® HiAce

Möt den nya stjärnan inom korrosionsbeständigt slitstål för sura och fuktiga miljöer. Hardox® HiAce, det senaste tillskottet i utbudet av Hardox® slitplåt, har suverän motståndskraft mot nötande slitage och korrosion. Den har samma utmärkta mekaniska egenskaper som Hardox® 450, med en brinellhårdhet på 425–475 HBW, och dessutom 2,7 gånger längre livslängd i korrosiva miljöer.

Få teknisk rådgivning

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Det perfekta slitstålet för sura och korrosiva miljöer

Hardox® HiAce är mycket slitstarkt och särskilt anpassat för sura och korrosiva miljöer som kan fräta sönder utrustning. Den korrosionshärdiga stålplåten bidrar till att lösa utmaningarna med frätande slitage inom kommunal och industriell avfallshantering, i avfallseldade kraftvärmeverk och gruv- och processindustrin.

Hardox® HiAce har den hårdhet som krävs för lång livslängd, i kombination med den nödvändiga segheten för att fungera som konstruktionsstål. Det fungerar även i minusgrader tack vare sin höga slagseghet, och har en minsta slagseghet enligt Charpy på 27 J vid -20 °C.

Sammansatt bild av utrustning tillverkad av Hardox® HiAce – trä-, pappers- och massaindustri, återvinning, gruvbrytning, stenbrott, sophämtning.

Säkra lönsamheten med Hardox® HiAce

Korrosivt slitage kan tära hårt på utrustning som används i sura miljöer och miljöer med lågt pH-värde. I långa loppet innebär det mer underhåll, högre reparationskostnader och kortare livslängd – med lägre produktivitet och lönsamhet som följd.

Om stålet i dina containrar, flak eller annan utrustning utsätts för angrepp från syror, fukt, svavel, klorider, träflis, hushållsavfall och andra aggressiva ämnen kan livslängden förkortas betydligt. Hardox® HiAce kan motverka dessa angrepp tack vare stålets speciella sammansättning.

En hjullastare som tippar metallskrot.
En gul container, med Hardox® In My Body-logotyp, tillverkad av höghållfast Hardox® slitplåt.

När det är varmt och fuktigt är Hardox® HiAce det perfekta alternativet för avfallscontainrar

Avfallscontainrar tillverkade av Wong Fong Engineering i Singapore motstår nu korrosion och slitage från surt innehåll tack vare Hardox® HiAce.

Insidan av en återvinningstrumma med väggar i Hardox® HiAce korrosionsbeständigt stål.

Hardox® HiAce ger tre gånger längre livslängd på återvinningsanläggning för icke-järnhaltiga metaller

”Hardox® HiAce gjorde det möjligt för oss att ersätta rostfritt stål och minska underhållsbehovet med 70 procent”, säger Kent Brännlund, underhållsansvarig på Stena Recycling.

Golv i lastkaj tillverkat av korrosionsbeständigt Hardox® HiAce på en biobränsleeldad anläggning.

Hardox® HiAce tål biomassa med en fukthalt på 60 procent

”För två år sedan bytte vi till Hardox® HiAce i golv och transportör och sedan dess har vi upptäckt något slitage”, säger Rolf Ebbvik, platschef på Trosa Energi.

Stockar som färdas på en kedjetransportör med stålplåtar i Hardox® HiAce på ett pappers- och massabruk.

Hardox® HiAce för massa- och pappersbruk samt träindustri

Billerud uppnår bättre prestanda och säkerhet med Hardox® HiAce istället för S355-stål som inte klarade den våta och korrosiva miljön i brukets kedjetransportörer.

Gruvtrailers från australiska Bruce Rock Engineering längs en väg, med flak i Hardox® HiAce för att motverka korrosion.

Hardox HiAce® motstår korrosion i australiska gruvtrailers

Salthaltig malm och tropiskt klimat skapar idealiska förutsättningar för korrosivt slitage. Bruce Rock Engineering uppgraderade sina gruvtrailers till Hardox® HiAce och fick nöjdare kunder.

En sopbil med eldrött flak och Hardox® HiAce-logotyp.

Hardox® HiAce motverkar slitage på sopbilar

Kommunalt avfall skapar en miljö med låga pH-värden som påskyndar slitaget i sopbilarnas flak. ”Enligt våra tester har Hardox® HiAce upp till 2,7 gånger längre livslängd än 450 HBW-stål i dessa miljöer. När vi testade golvplåten i en sopbil efter 1,5 år var slitaget så lågt att livslängden kan uppgå till 20 år istället för normala 7 år”, säger Jonas Allebert, slitagespecialist på SSAB.

En förare kliver in i en lastbil, som ägs av återvinningsföretaget Stena Recycling, med flak i korrosionsbeständigt Hardox® HiAce.

Hardox® HiAce motverkar även gropkorrosion

Kombinationen av lågt pH-värde, kemikalier (till exempel klorid), värme eller minimalt underhåll kan också leda till skador på utrustning genom så kallad gropfrätning. Gropfrätning är lokal korrosion av en metallyta som är begränsad till ett litet område i form av små hål eller gropar i metallen. Men låt dig inte luras av storleken: en enda grop i en kritisk del av utrustningen kan orsaka omfattande skador. Även om gropfrätning inte leder till stora materialförluster på ytan kan den skada metallens inre struktur. Den är också svår att detektera och förutsäga. Hardox® HiAce har visat sig motstå både allmän korrosion och gropfrätning.

Enorma gripar tillverkade av höghållfast, korrosionsbeständigt Hardox® HiAce på en återvinningsanläggning och ett pappersbruk.

Varför Hardox® HiAce bekämpar korrosivt slitage

I miljöer med låga pH-värden aktiveras olika slitagemekanismer, och hårdare stålsorter ger inte nödvändigtvis längre livslängd åt utrustningen. Hardox® HiAce korrosionsbeständigt stål har samma prestanda som stål med hårdheten 450 HBW i typiska miljöer med nötande slitage. Vid lägre pH-värden kan stålet öka livslängden upp till tre gånger jämfört med vanligt 450 HBW-stål, som normalt används i många applikationer.

Typiska tillämpningar för Hardox® HiAce-stål

Hardox® HiAce har den slagseghet som krävs för att användas som konstruktionsmaterial i sopbilar, återvinningscontainrar, tipp- och dumperflak och annan tung utrustning. Stålet fungerar även i temperaturer ned till -20 °C.

Följande industrier och tillämpningar hör till de som kan dra nytta av produkter tillverkade av Hardox® HiAce:

 • Kommunal och industriell avfallshantering: sopbilar, sopcontainrar och slitytor som utsätts för syra på avfalls- och återvinningsanläggningar, samt utrustning som används på deponier
 • Återvinning
 • Avfallseldade kraftvärmeverk och biobränsleanläggningar
 • Pappers- och massabruk samt träindustri
 • Jordbrukstillämpningar och skogsbruk
 • Processindustrin
 • Gruvdrift och stenbrytning
Utsikt mot himlen inifrån ett avfallsstup med kedjetransportörer i Hardox® HiAce.

Verkstadsvänliga egenskaper: bockning, skärning och svetsning

Du kan bearbeta Hardox® HiAce med samma typ av maskiner som andra Hardox® stålsorter. Bockbarheten är densamma som för Hardox® 450. Svetsegenskaperna är också likartade, och för tjockare plåtar krävs rostfria tillsatsmaterial. Prov med koldioxidlaser indikerar utmärkta skärresultat för Hardox® HiAce. Som alla Hardox® stålsorter levereras Hardox® HiAce med garantier gällande tjocklek, planhet och bockningsegenskaper, vilket garanterar förutsägbara resultat i verkstaden.

Dimensionsintervall

Hardox® HiAce finns som plåt i tjocklek 4.0 – 100.0 mm och som Hardox® HiAce tunnplåt i tjocklek 3.0 – 4.0 mm. Hardox® HiAce plåt finns i bredd upp till 3350 mm och längd upp till 14630 mm. Hardox® HiAce -tunnplåt finns i bredder upp till 1600 mm och längder upp till 16000 mm. Det finns mer information om dimensionerna i dimensionsprogrammet.

Bild som visar dimensionsintervallet för Hardox.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkt Tjocklek
  (mmin)
  Hårdhet 1)
  (HBW)
  Typisk Sträckgräns
  (MPaksi), icke garanterat
  Hardox® HiAce tunnplåt 3.0 - 4.00.118 - 0.157 425 - 475 1250 - 1205181
  Hardox® HiAce grovplåt 4.0 - 100.00.157 - 3.937 425 - 475 1250181
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   1) Brinellhårdhet, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en fräst yta 0.5 - 3 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton. Den nominella tjockleken på de levererade plåtarna kommer inte att variera mer än +/- 15 mm från provstaven som använts för hårdhetstestning. För tunnplåt är Brinell hårdhetstest enligt EN ISO 6506-1 för varje värmebehandlingsindivid / coil. Hårdheten mäts på en fräst yta 0.3 - 2.0 mm underytan.

   Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Tjocklek
    (mmin)
    Tvärsprov, garanterad slagenergi,
    Charpy V 10x10 mm provstav 1)
    3.0 - 39.90.118 - 3.937 27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Tjocklek
     (mmin)
     3.0 - 39.90.118 - 3.937
     Tvärsprov, garanterad slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)

     1) Slagprov utförs på tjocklekar ≥ 6 mm för grovplåt och ≥ 3 mm för tunnplåt . För tjocklekar mellan 3 och 11,9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsområde jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm). Slagprovning enligt ISO EN 148 per charge och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester.

     2) Enstaka värde 70 % av specificerat genomsnitt.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Produkttyp C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      Tunnplåt 0.18 0.40 0.50 0.025 0.004 4.30 0.20 0.20 0.002
      Grovplåt 0.26 0.70 1.60 0.025 0.010 5.10 1.50 0.60 0.005
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Produkttyp Tunnplåt Grovplåt
        Tjocklek (mmin) 3.0 - 4.00.118 - 0.157 4.0 - 100.00.157 - 3.937
        Max CET(CEV) 0.41 (1.03) 0.42 (1.08)
        Typ CET(CEV) 0.38 (0.99) 0.39 (1.01)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser i enlighet med Hardox® tjockleksgaranti.

         Hardox® garanti uppfyller kraven enligt EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser plåt. Toleranserna för tunnplåt är enligt en ½ EN 10051.

         Längd och bredd

         Enligt SSABs dimensionsprogram. För plåt är toleranserna i enlighet med SSAB:s råkantstandard eller toleranser som uppfyller EN 10029. Toleranserna för tunnplåt uppfyller EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

         Form

         Toleranserna är i enlighet med EN 10029 för plåt och enligt EN 10051 för tunnplåt.

         Planhet

         Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass D för plåt,vilket är striktare än EN 10029. För tunnplåt är toleranserna i enlighet med Hardox® planhetsgarantier klass A, som har snävare toleranser än EN 10051. 

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är härdat (Q) eller härdat och värmebehandlat (QT). Hardox® HiAce levereras med klippta eller skurna kanter. Hardox® HiAce -tunnplåt levereras som standard med valsad yta och råkant.

         Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

         Bockbarhet för plåt är i enlighet med Hardox® bockningsgarantier klass F. För tunnplåt, bockbarheten är enligt Hardox® bockningsgarantier klass B tillämplig.

         Hardox® wear plate är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 250ºC .

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.