Hardox® HiAce

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Hardox® HiAce har suverän motståndskraft mot både nötande slitage och korrosion. Det har samma utmärkta egenskaper som Hardox® 450, med en nominell hårdhet på 450 HBW och en lägsta slagseghet enligt Charpy på 27 J vid -20 °C.

  Hardox® HiAce är mycket slittåligt och särskilt anpassat för sura och korrosiva miljöer som riskerar att fräta sönder utrustningen. Den korrosionshärdiga stålplåten bidrar till att lösa utmaningarna förknippade med frätande slitage inom kommunal och industriell avfallshantering: sopbilar, sopcontainrar och slitytor som utsätts för syra på avfalls- och återvinningsanläggningar, samt utrustning som används på deponier; återvinning, avfallseldade kraftvärmeverk och biobränsleanläggningar, pappers- och massabruk, gruvor och stenbrott, jordbrukstillämpningar och skogsbruk samt processindustrin.

  Dimensionsintervall

  Hardox® HiAce finns i tjocklekar från 4.0 till 25.4 mm. Hardox® HiAce finns i bredder upp till 3 350 mm och längder upp till 14 630 mm. Mer detaljerad information om dimensionerna finns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mmin)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Typisk Sträckgräns
   (MPaksi), icke garanterat
   Hardox® HiAce 4.0 - 25.40.157 - 1.00 425 - 475 1250181
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Brinell Hardness, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en frästyta 0.5 - 3.0 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton.

    Den nominella materialtjockleken kommer inte att variera mer än ± 15 mm från provstavens.

    Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Tvärsprov, garanterad slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     Hardox® HiAce 27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Hardox® HiAce
      Tvärsprov, garanterad slagenergi,
      Charpy V 10x10 mm provstav 1)
      27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)

      1) Slagprov utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. För tjocklekar på 6 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minimivärdet är proportionerligt mot provstavens tvärsnittsarea i förhållande till en fullstor provstav (10 x 10 mm). Slagprovning enligt ISO EN 148 per smälta och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester.

      2) Enstaka värde 70 % av specificerat genomsnitt.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.26 0.70 1.60 0.025 0.010 5.10 1.50 0.60 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 4.0 - 6.00.157 - 0.236 6.1 - 25.40.240 - 1.000
         Max CET(CEV) 0.41 (1.04) 0.42 (1.08)
         Typ CET(CEV) 0.38 (1.00) 0.39 (1.01)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

          Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

          Längd och bredd

          Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

          Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser i enlighet med Hardox® planhetsgarantier klass D, som är striktare än EN 10029.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat (Q) eller härdat och värmebehandlat (QT). Hardox® HiAce levereras med klippta eller skurna kanter.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

          Vid bockning av Hardox® HiAce gäller Hardox® bockningsgaranti klass F.

          Hardox® wear plate är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 250ºC .

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.