Din kvalitetsgaranti

Stärk verksamheten med produkter tillverkade av höghållfast stål med uppmätta, garanterade egenskaper. På SSAB jobbar vi löpande med att förbättra tillverkningsprocesserna. Som ett resultat, garantera vi både snävare toleranser och förbättrade verkstadsegenskaper som hjälper våra kunder att ta fram nya och bättre produkter. SSAB var först i världen med att introducera en precisionsgaranti på tjocklekarna hos våra höghållfasta stålplåtar – Strenx®-garantier.

Fördelarna med precision vid tjockleksmätningar

SSABs Strenx®-garantier omfattar snäva tjocklekstoleranser, snäva planhetstoleranser och bockningsgarantier. Genom de snäva tjocklekstoleranserna går det att säkerställa en mer exakt vikt precision. Som ett resultat kan säkerhetsmarginalerna kan sänkas. Precisa tjocklekar i en plåt och mellan plåtar innebär att de blir säkra och håller en hög prestanda vid verkstadsanvändningen.

De snäva toleranserna ger en optimerad skärhastighet som är bra för laserskärning och automatiserad svetsning Vid bockning går det att använda samma kraft och få samma återfjädring från plåt till plåt.
Hitta rätt toleransklass för varje stålsort nedanför.

Ladda ned Strenx® Guarantees-broschyren (pdf)

pdf 2.96 Mb
Strenx® Guarantees

My Inner Strenx®: Ett kvalitetsmärke för applikationer av Strenx® produkter

My Inner Strenx® är ett program endast för medlemmar som ger godkända tillverkare tillstånd att använda varumärket Strenx® på sina produkter. Det är ett starkt marknadsföringsverktyg för originaltillverkare och också ett sätt för slutanvändare att hitta tillverkare och produkter som har tillverkats med överlägset stål och kvalitetsstyrda tillverkningstekniker för sina krävande applikationer.

Få reda på mer om My Inner Strenx®-programmet eller kontakta din lokala säljrepresentant idag.