En ny framtid för stål

Vår kommande banbrytande fossilfria teknik är den första verkliga omvandlingen inom stålproduktion på flera hundra år. SSABs kunder världen över kommer ha tillgång till höghållfast premiumstål, anpassat för framtiden.

Kontakt Läs mer

Bokslutskommunikén 2022

Samråd gällande SSABs omställning i Luleå

SSAB planerar att ställa om den nuvarande stålproduktionen i Luleå, från masugn och koksverk till ett nytt integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling. Denna teknik- och industriomställning är ett avgörande steg i omställningen till fossilfri stålproduktion.

Nyheter i fokus

jan 27 2023

Bokslutskommuniké 2022: Rekordresultat för helåret

Fjärde kvartalet  · Intäkterna uppgick till 30 138 (27 337) Mkr · Justerat rörelseresultat uppgick till 3 768 (6 961) Mkr · Justerat resultat per aktie uppgick till 3,18 (5,30) kronor · Nedskrivning av goodwill om 33,3 Mdkr, rapporterad som jämförelsestörande post · Nettokassan uppgick till 14,3 Mdkr (2,3 Mdkr) · Styrelsen föreslår utdelning per aktie om SEK 8,70 (5,25) och givet SSABs starka finansiella position kommer även ett bemyndigande att återköpa upp till 10 % av utestående SSAB aktier att föreslås årsstämman   Helåret 2022 · Intäkterna uppgick till 128 745 (95 891) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -4 355 (18 837) Mkr inklusive nedskrivning av goodwill om 33,3 Mdkr och justerat rörelseresultat uppgick till 29 283 (18 837) Mkr · Resultat per aktie uppgick till -10,57 (14,24) kronor och justerat resultat per aktie var 22,38 (14,24) kronor

jan 27 2023

Nedskrivning av goodwill under fjärde kvartalet

SSAB skriver ned 33,3 Mdkr av koncernens totala goodwill om 33,6 Mdkr. Nedskrivningen bokförs som jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2022 och påverkar inte kassaflödet. SSAB har en stark finansiell position och förmågan att följa utdelningspolicyn påverkas inte.

jan 16 2023

Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2022

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén för 2022 klockan 09.30 fredagen den 27 januari 2023. Rapporten kommer att publiceras klockan 07.30 samma dag.

Stål för alla behov

SSAB är en specialiserad ståltillverkare. Vi tillverkar bara stålsorter med egenskaper som är finjusterade för att göra tillämpningen starkare, lättare, säkrare, enklare att producera, mer långlivad, bränsleeffektiv och hållbar – beroende på vad som står högst på användarens prioriteringslista.

 • Strenx-logotyp

  Strenx® är ett höghållfast konstruktionsstål som möjliggör innovativ konstruktion av avancerade, starka och lätta lastbärande komponenter.

 • Hardox-logotyp

  Hardox® är det ledande slitstålet med enastående hårdhet, seghet och nötningsmotstånd i de mest utmanande miljöerna.

 • Docol-logotyp

  Docol® är det ultimata fordonsstålet med ett intervall för draghållfasthet som omfattar avancerat höghållfast stål (AHSS) och ultrahöghållfast stål (UHSS).

 • GreenCoat-logotyp

  GreenCoat® är ett brett sortiment av innovativa och miljövänliga färgbelagda stållösningar för tak, fasader och regnvattensystem.

 • Toolox-logotyp

  Toolox® har tagits fram för att vara marknadens mångsidigaste stål för snabb tillverkning av maskindelar, formar och matriser.

 • Armox-logotyp

  Armox® är ett pansarstål som skyddar människor och egendom i farliga miljöer.

 • COR-TEN® är ett iögonfallande och väderbeständigt stål till byggnadsfasader med praktiskt taget inget underhållsbehov.

 • Duroxite® hårdpåsvetsningslösningar är slitstarka hårdpåsvetsade plåtar, rör och stift samt tråd och elektroder som gör det möjligt att producera hårdpåsvetsade delar med exceptionell livslängd.

 • SSAB Boron är ett borlegerat stål med exakta egenskaper för seghärdning.

 • SSAB Domex® är ett allsidigt konstruktionsstål som lämpar sig för bockning, bearbetning och svetsning.

 • SSAB Form ger hög produktivitet vid stansning, dragning, rullformning och andra kallformningsprocedurer.

 • SSAB Laser-logotyp

  SSAB Laser® är ett höghållfast kallformningsstål med garanterad planhet, både före och efter laserskärning.

 • SSAB Multisteel är ett multistandardstål för konstruktions-, skeppsbyggnads- och tryckkärlsplåt i intervallet 260–355 MPa.

 • SSAB Weathering är ett stål som skyddar mot väder och vind för exceptionellt låga livscykelkostnader.

Välj varumärke

Stäng

""

Nedladdningar

Platsen där du hittar företags-, ekonomi-, produkt- eller teknikinformation.

""

Webbföreläsningar

Håll dig uppdaterad om de senaste produkt-, design- och tillverkningsnyheterna.

Steel selector

Sök bland våra produkter, stålsorter och standarder

Tjänster och support

Låt oss prata

Vi finns här för att tillhandahålla allt från innovativa stållösningar till tillverkningsresurser och praktisk verkstadshjälp. Ta del av våra tjänster om du söker prefabricerade ståldelar, slitdelar och tekniska tjänster. Eller vänd dig till supporten med frågor om konstruktion, val av stålsort, produktionsteknik och mycket mer. Vi ser fram emot att höra av dig.

Raka spåret till det du är intresserad av

kvinna

Investerare

SSAB har en stark ställning som specialiserad tillverkare för den avancerade stålmarknaden. Vårt finansiella mål är att nå branschledande lönsamhet, jämfört med ett antal andra stora stålföretag.

personal

Karriär

På SSAB finns massor av yrkeslivsmöjligheter inom ståltillverkning, ekonomi, forskning, miljöfrågor, marknadsföring, affärsutveckling och HR. Är du redo att ta dig framåt och uppåt, kontakta oss.

stålplåt

Hållbarhet

Vi vill bli det första fossilfria stålföretaget i världen. Vår vision är kärnan i hela vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för vår och våra kunders affärsverksamhet.