SSAB Weathering-stål med suverän korrosionsbeständighet

SSAB Weathering-stål är ett korrosionsbeständigt stål som minimerar de totala livscykelkostnaderna tack vare sitt låga underhållsbehov.

Produktutbud och datablad Kontakta oss
Unik design i varje projekt med SSAB Weathering

Fördelar med att använda SSAB Weathering-stål

Höghållfast konstruktionsstål

SSAB Weathering-stål finns med en sträckgräns på 355–960 MPa, vilket gör stålet till det perfekta, korrosionsbeständiga basmaterialet för starkare, lättare och mer hållbara lösningar.

Unik design för varje projekt

Det unika naturliga utseendet, som förändras i takt med att ytan åldras, skapas av oxidationsprocessen. SSAB Weathering smälter in i omgivningen och kan med fördel kombineras med andra byggnadsmaterial.

Miljövänlig

Oavsett om det målas eller ej säkerställer SSAB Weathering-stål längre livslängd med minimalt eller inget underhåll. Om det målas kan intervallen mellan ommålning fördubblas jämfört med andra stålsorter, vilket halverar underhållskostnaderna.

SSAB Weathering-stål kan minska ditt klimatavtryck

Förzinkning eller lackering av stål för byggnationer ger högre C02-utsläpp och ökar kostnaderna. SSAB Weathering-stål har en naturlig patina som gör det till en mer hållbar lösning.

Nya väderbeständiga stålsorter från SSAB Weathering ger överlägsen svetsbarhet och högre hållfasthet

SSAB introducerar nu de höghållfasta väderbeständiga stålsorterna 420 ML och 460 ML. När du specificerar dessa höghållfasta stålsorter i brobyggen eller för rullande materiel eller andra konstruktioner kan du använda mindre stål och ändå bibehålla hög hållfasthet. Uppgradering till dessa höghållfasta stål ger överlägsen svetsbarhet, lägre livscykelkostnader och ökad hållbarhet.

SSABs tekniska support finns här för att hjälpa dig

SSAB Tech Support finns lokalt över hela världen och kan besöka kunder med kort varsel för att lösa akuta problem eller för att inleda mer långsiktiga samarbetsprojekt.

SSAB Tech Support kan hjälpa dig med alla frågor du har om SSAB Weathering

Artiklar och webbinarier

Gör beräkningar för att fatta rätt beslut

Hur mycket korrosion kan väderbeständigt stål motstå? Alla stål oxiderar med tiden, men vissa mer än andra. När du väljer tjocklek på stålet bör du ta hänsyn till korrosionsnivåerna.

Om du väljer att använda SSAB Weathering-stål utan att måla det så minskar koldioxidutsläppen. Om du målar stålet minskar ändå koldioxidutsläppen eftersom det inte behöver målas om lika ofta som vanligt kolstål.

SSAB Weathering-stål för din industri

SSAB Weathering-stål för konstruktioner och broar

Konstruktioner och broar

SSAB Weathering är det perfekta valet för stålkonstruktioner som är svåra att nå och dyra att underhålla.
SSAB Weathering för tunga transporter

Tunga transporter

Tung transportutrustning i SSAB Weathering-stål har hög hållfasthet och slitstyrka, klarar högre nyttolast och är lättare än fordon tillverkade av konventionellt stål.
SSAB Weathering-stål för processindustrin

Processindustrin

SSAB Weathering-stål tål höga temperaturer och svavelmättad luft, som är vanligt förekommande på petrokemiska anläggningar.

SSAB Weathering profiler

Om du vill ha lättskötta, korrosionsbeständiga stålprofiler med minskad miljöpåverkan kan du lita på SSAB Weathering öppna profiler. Ett utmärkt val för att minimera de totala livscykelkostnaderna för broar, transportutrustning, utomhuskonst och andra konstruktioner med lång livslängd.

SSAB Weathering profiler

Patinabildningen

Stålet rostar först på samma sätt som icke-väderbeständigt stål när det utsätts för omväxlande fuktiga och torra förhållanden. Men allt eftersom tiden går förvandlas rosten till ett patinaskikt som ändrar färg från orange-brunt i början till ljus- eller mörkbrunt.

Förändringstakten och den slutliga färgen på stålet är beroende av de atmosfäriska förhållandena platsen och graden av föroreningar. En svavelmättad atmosfär påskyndar oxideringen och resulterar i en mörkare patina. Omväxlande fuktigt och torrt väder påskyndar även oxidationen. Hela oxidationsprocessen för detta korrosionsbeständiga stål tar vanligen mellan 2 och 6 år.

Rost – det perfekta skyddet

SSAB Weathering-stål är extremt starkt och skyddas av ett patinaskikt bestående av rost som bildas under oxidationsprocessen när stålet utsätts för omväxlande fuktiga och torra förhållanden. Tack vare detta kräver omålat, väderbeständigt stål inte bara minimalt med underhåll, utan patinan bromsar även all ytterligare oxidation av stålet.

COR-TEN® för byggnader och konst

COR-TEN® är ett välkänt varumärke för väderbeständigt stål för byggnader och konstruktioner och ett uppskattat fasadmaterial bland arkitekter och formgivare. Kombinationen av hög hållfasthet, god estetik, låga underhållskostnader och flexibilitet gör det till ett idealiskt val för projekt i alla former och storlekar.