korrosionsstål
korrosionsstål

Weathering stål med suverän korrosionsbeständighet

SSAB Weathering stål är ett korrosionsbeständigt stål som minimerar de totala livscykelkostnaderna tack vare sitt låga underhållsbehov.

Produktutbud och datablad Kontakta oss

Vad är SSAB Weathering stål?

SSAB Weathering stål är ett höghållfast, låglegerat svetsbart konstruktionsstål med exceptionellt korrosionsmotstånd. Stålets kemiska sammansättning gör att det skapas ett patinaskikt som fungerar som en ytbeläggning för konstruktionen. Patinaskiktet skyddar inte bara mot korrosion utan ger även en unik finish som är estetiskt tilltalande.

Dessutom är det mer miljövänligt än traditionellt stål. På det hela taget är det ett mångsidigt och effektivt korrosionsbeständigt stål som passar perfekt för till exempel transportcontainrar eller tåg.

Kombinationen av väderbeständighet och verkstadsegenskaper gör SSAB Weathering till ett kostnadseffektivt, korrosionsbeständigt stål med ett brett användningsområde.

Nya väderbeständiga stålsorter

SSAB introducerar nu de höghållfasta väderbeständiga stålsorterna 420 ML och 460 ML. När du specificerar dessa höghållfasta stålsorter i brobyggen eller för rullande materiel eller andra konstruktioner kan du använda mindre stål och ändå bibehålla hög hållfasthet. Uppgradering till dessa höghållfasta stål ger överlägsen svetsbarhet, lägre livscykelkostnader och ökad hållbarhet.

Fördelar med att använda SSAB Weathering stål

Höghållfast konstruktionsstål

SSAB Weathering stål finns med en sträckgräns på 355–960 MPa, vilket gör stålet till det perfekta, korrosionsbeständiga basmaterialet för starkare, lättare och mer hållbara lösningar.

Unik design för varje projekt

Det unika naturliga utseendet, som förändras i takt med att ytan åldras, skapas av oxidationsprocessen. SSAB Weathering smälter in i omgivningen och kan med fördel kombineras med andra byggnadsmaterial.

Miljövänlig

Oavsett om det målas eller ej säkerställer SSAB Weathering stål längre livslängd med minimalt eller inget underhåll. Om det målas kan intervallen mellan ommålning fördubblas jämfört med andra stålsorter, vilket halverar underhållskostnaderna.

Gör beräkningar för att fatta rätt beslut

Hur mycket korrosion kan väderbeständigt stål motstå? Alla stål oxiderar med tiden, men vissa mer än andra. När du väljer tjocklek på stålet bör du ta hänsyn till korrosionsnivåerna.

Om du väljer att använda väderbeständigt stål utan att måla det så minskar koldioxidutsläppen. Om du målar det minskar ändå koldioxidutsläppen eftersom stålet inte behöver målas om lika ofta som vanligt kolstål.

Weathering stål för din industri

SSAB väderbeständigt stål för konstruktioner och broar

Konstruktioner och broar

SSAB Weathering är det perfekta valet för stålkonstruktioner som är svåra att nå och dyra att underhålla.
SSAB väderbeständigt stål för tunga transporter

Tunga transporter

Tung transportutrustning i SSAB Weathering stål har hög hållfasthet och slitstyrka, klarar högre nyttolast och är lättare än fordon tillverkade av konventionellt stål.
SSAB väderbeständigt stål för processindustrin

Processindustrin

SSAB Weathering stål tål höga temperaturer och svavelmättad luft, som är vanligt förekommande på petrokemiska anläggningar.

Patinabildningen

Stålet rostar först på samma sätt som icke-väderbeständigt stål när det utsätts för omväxlande fuktiga och torra förhållanden. Men med tiden omvandlas rosten till ett patinaskikt och färgen övergår successivt från orangebrun till ljus- eller mörkbrun.

Förändringstakten och stålets slutliga färg beror på den omgivande luften och graden av föroreningar – en svavelmättad atmosfär påskyndar oxidationen och resulterar i en mörkare patina. Omväxlande fuktigt och torrt väder påskyndar även oxidationen. Hela oxidationsprocessen för detta korrosionsbeständiga stål tar vanligen mellan 2 och 6 år.

Rost – det perfekta skyddet

SSAB Weathering stål är extremt starkt och skyddas av ett patinaskikt bestående av rost som bildas under oxidationsprocessen när stålet utsätts för omväxlande fuktiga och torra förhållanden. Tack vare detta kräver omålat, väderbeständigt stål inte bara minimalt med underhåll, utan patinan bromsar även all ytterligare oxidation av stålet.

COR-TEN® för byggnader och konst

COR-TEN® är ett välkänt varumärke för väderbeständigt stål för byggnader och konstruktioner och ett uppskattat fasadmaterial bland arkitekter och formgivare. Kombinationen av hög hållfasthet, god estetik, låga underhållskostnader och flexibilitet gör det till ett idealiskt val för projekt i alla former och storlekar.