Trapetsprofiler

Ett effektivt sätt att förstärka stålplåtskonstruktioner.

Downloads

  Användning av trapetsprofiler i broöverbyggnader, särskilt i ortotropa däck, förbättrar brons totalekonomi eftersom konstruktionerna kan optimeras.

  Fördelar med trapetsprofiler:

  • Långa längder utan svetsfogar
  • Bra noggrannhet i tvärsnittsdimensioner och rakhet
  • Enkla att ytbehandla, lägre kostnader

  Tillämpningar:

  • Vägbroar
  • Järnvägsbroar
  • Broar för lättare trafik

   

  trapezoidal sections

  Tillgänglighet

  Produktutbud

  • Godstjocklek 4–10 mm, vanligast 6–8 mm
  • Huvuddimensioner
   • max bandbredd 820 mm
   • inre hörnradie R25 eller R15
   • max höjd 300 mm
  • Produktionslängder:
   • rullformning begränsar inte profilens längd
   • typisk längd 10–13,5 m
   • max. längd 21 m utan svetsad skarv

  Stålsorter

  Standardstålsort S355J2C+N enligt EN10025-2.

  Andra stålsorter enligt standard:

  • EN 10025-3, normaliservalsade svetsbara finkorniga konstruktionsstål
  • EN 10025-4, termomekaniskt valsade svetsbara finkorniga konstruktionsstål
  • EN 10149-2, termomekaniskt valsat stål med hög sträckgräns för kallformning

  Andra stålsorter på begäran

  Order och leverans

  För beställning av trapetsprofiler, kontakta vår säljavdelning. Trapetsprofiler anpassas för varje tillämpning och tillverkas i önskad längd.

  SSAB följer Allmänna bestämmelser, ALBIF 2000, för leverans av järn - och stålprodukter m m. med tillägg att parterna ska följa gällande lagstiftning och tillsynsbestämmelser och inte ägna sig år korrupta affärsmetoder.

  De tekniska leveransvillkoren för kallvalsade profiler som tillverkats av SSAB motsvarar standarden EN 10162 i tillämpliga fall. Tekniska leveransvillkor kan också överenskommas från fall till fall.

  Trapetsprofiler levereras med buntlappar för att möjliggöra fullständig spårbarhet.

  Materialintyg för typ 1.3 lämnas enligt standarden EN 10204. Typ 3.2. lämnas på begäran. DB-intyg enligt BN 918002-02 kan fås på begäran.

   

  Miljöansvar och hållbarhet

  SSAB utvecklar nya produkter och tjänster för att förbättra våra kunders prestanda inom hållbarhet och effektivitet.

  Livscykelanalyser för SSABs produkter finns att tillgå i form av miljövarudeklarationer (EPD, Environmental product declaration). Tillverkningskedjan från råvara till färdig produkt, övervakas noggrant.

  SSAB har infört CE-märkning av infrastrukturprodukter. Prestandadeklarationer (DoP, Declaration of Performance) anger de tekniska egenskaperna hos CE-märkta produkter.

   

  Kundcase

  Läs om våra kunders framgångar med SSABs infrastrukturprodukter