SSABs kundsegment

SSABs kundsegment omfattar tunga transporter, fordon, materialhantering (inklusive gruvsektorn) ), anläggningsmaskiner (inklusive lyftutrustning), energi, byggsektorn, skyddsapplikationer och verktygstillverkning.

I Norden och Nordamerika, som SSAB betraktar som sina hemmamarknader, säljs standardstål i stor utsträckning till stålservicecentra och distributörer.

SSAB säljer sina produkter både direkt till slutkonsumenter och via ståldistributörer.

SSAB arbetar nära slutanvändarna för att få en så bra bild som möjligt av hur produkterna fungerar i kundernas tillämpningar. Det ger också den nödvändiga förståelsen för det bästa sättet att styra produkt- och processutvecklingen för att ta fram optimalt anpassade produkter för att kunna möta upp kundernas ökade krav. SSABs unika konkurrensfördel ligger i en marknadens bredaste kundportföljer i kombination med ingående kunskaper om material, kundtillämpningar och produktion.

För mer information om kundsegment och tillämpningar, se våra produktsidor.