Materialbibliotek för SolidWorks® av Dassault Systèmes

Ladda ned SSABs officiella stålmaterialdata för SolidWorks.

Ladda ner

Biblioteket omfattar SSABs stålsorter och ytterligare standardstål och standardmetaller för programvaran SolidWorks. SolidWorks är ett professionellt verktyg för 3D CAD-konstruktion, FEA-simulering, visualisering och produktdatahantering.

Ladda ned sldmat-filen och installera den enligt anvisningarna.

Sträckgränsen definierad som Rp0,2 och brottgränsen som Rm är antingen typiska hållfasthetsnivåer eller garanterade minimivärden enligt databladet, vilket anges i materialdatafilen.
I händelse av skillnader mellan olika språkversioner ska uppgifterna i det engelskspråkiga produktdatabladet ha företräde.

Ladda ned den senaste versionen av produktdatabladen på produktsidorna.

Materialbibliotek för SolidWorks® av Dassault Systèmes

För att få tillgång till vårt Materialbibliotek för SolidWorks® av Dassault Systèmes måste du registrera dig genom att ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

Jag vill bli kontaktad av säljavdelningen