Utvecklas med SSAB

Vi finns i omkring 50 länder, och har mer än 300 olika yrken över hela SSAB. Tekniker, utvecklingsingenjörer, operatörer, konstruktörer, elektriker och projektledare är bara några av de roller som finns hos SSAB.

Vi tror att människor med olika erfarenhet, bakgrund och perspektiv skapar den bästa arbetsplatsen och de bästa produkterna och tjänsterna för våra kunder. Utöver detta är vi den största privata arbetsgivaren på våra lokala produktionsorter på våra hemmamarknader i Sverige, Finland och USA. Exempel på olika karriärvägar som du kan välja mellan inom SSAB är bland annat chef, specialist eller projektledare.

Som ett internationellt företag kan SSAB erbjuda många möjligheter för medarbetare som vill avancera i sin karriär. Utvecklingsmöjligheterna är varierade och anpassas efter varje individs drivkrafter, färdigheter och intressen.

New employees

Nyanställda utvecklas och avancerar genom praktisk utbildning på arbetsplatsen, genom att delta i utmanande arbetsuppgifter och projekt i olika team och därigenom skaffa sig erfarenheter och utöka sina kunskaper. Alla anställda har utvecklingssamtal med sina chefer för att säkerställa kontinuerlig utveckling och kommunikation. De regelbundna samtalen bidrar till att stärka varje anställds kärnkompetens inom teknik, ekonomi och ledarskap och bidrar till företagets övergripande framgångar.

Några exempel på karriärvägar som du kan välja mellan inom SSAB är chef, specialist eller projektledare.