FN:s mål för hållbar utveckling

På SSAB fokuserar vi på följande av FN:s hållbarhetsmål.

Alla på SSAB har rätt till en hälsosam arbetsmiljö utan olycksfall. Vårt mål är att bli världens säkraste stålföretag och att förebygga alla arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.

Vi har nolltolerans mot all form av diskriminering och arbetar aktivt för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade. Vi ställer krav på våra leverantörer på respekt för mänskliga rättigheter och förbud mot diskriminering.

SSAB driver på utbyggnaden av fossilfri el i de länder där vi verkar. Genom samriskbolaget Hybrit Development AB är vi involverade i utveckling av fossilfri järnsvamp med hjälp av vätgas, framställd av fossilfri el.

Vi utvecklar en fossilfri värdekedja för stål genom HYBRIT-tekniken tillsammans med våra samarbetspartners och kunder.

SSAB arbetar med att förbättra resurseffektiviteten och minska användningen av råmaterial och naturresurser exempelvis genom ett cirkulärt arbetssätt. Hållbarhet är en integrerad del i vårt leverantörsarbete.

SSABs ambition är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030. Det kommer bidra till att minska Sveriges koldioxidutsläpp med omkring 10 % och Finlands med 7 %.

SSAB har nolltolerans mot mutbrott och korruption och har höga krav inom affärsetik. Vi arbetar också aktivt för att stärka de mänskliga rättigheterna i vår verksamhet liksom hos våra leverantörer.

Samarbete är en viktig del av att förändra samhället i mer hållbar riktning. Förutom SSABs del i HYBRIT, deltar vi till exempel i First Movers’ Coalition, en plattform för att öka efterfrågan på koldioxidsnål teknik. SSAB samarbetar också nära med ett antal kunder i utveckling av det fossilfria erbjudandet.