Strenx® 1300 E/F

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® 1300 E/F är ett ultrahöghållfast konstruktionsstål med en lägsta sträckgräns på 1300 MPa.

  Typiska tillämpningar är lastbärande konstruktioner med mycket höga krav på låg vikt. SSAB utvecklade Strenx® 1300 E/F för att bygga lättast möjliga stållösningar och för att kunna erbjuda ett alternativ till andra material.

  Fördelarna med Strenx® 1300 E/F omfattar:

  • God svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet.
  • Utomordentlig enhetlighet i platta garanteras av snäva toleranser.
  • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot frakturer.
  • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 1300 E/F levereras i plåttjocklekar mellan 4.0–15.0 mm. Strenx® 1300 E/F finns i bredder upp till 2900 mm och i längder upp till 14630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna finns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns Rp0,2
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   4.0 - 15.00.157 - 0.591 1300188 1400 - 1700203 - 246 8
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    För tvärprovstavar.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Strenx® 1300 E 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Strenx® 1300 F 27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 1300 E
      Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
      Produkt
      Strenx® 1300 F
      Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F

      1) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10 025-6 alternativ 30. För tjocklekar på 6.0 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm).

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Cu*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.25 0.50 1.40 0.010 0.003 0.80 0.30 3.0 0.70 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 4.0 - 15.00.157 - 0.591
         Strenx® 1300 E Max CET(CEV) 0.43 (0.67)
         Strenx® 1300 F Max CET(CEV) 0.43 (0.67)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna motsvarar EN 10029.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass D, som är snävare än EN 10029 klass N.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

          Strenx® 1300 E/F har bockningsgarantier enligt Strenx® bockningsgaranti klass C.

          Strenx® 1300 E/F har fått sina mekaniska egenskaper från härdning och efterföljande anlöpning. Leveranstillståndets egenskaper kan inte återfås efter uppvärmning till temperaturer över 200ºC. 

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan orsaka damm med hög partikelhalt.