SSAB som investering

SSABs strategi skapar en långsiktig värdeutveckling för aktieägarna och andra intressenter.

SSABs huvudsakliga finansiella mål är att uppnå en branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden, vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till aktieägarna.

Starkt erbjudande och ledande marknadspositioner

SSAB har fyra fokusmarknader:
1. Platta produkter (tunnplåt och grovplåt) samt rör i Norden
2. Grovplåt i Nordamerika
3. Premiumstål för fordon (AHSS, avancerat höghållfast stål) globalt
4. Specialstål (Quenched & Tempered, Q&T och AHSS)

SSAB har ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Marknadsandelen uppgår till 40-45 % för platta kolstål i Norden. I Nordamerika är SSAB den största producenten av grovplåt med en marknadsandel som närmar sig 30 %.

SSAB är också nummer ett på den globala marknaden för höghållfast grovplåt och tunnplåt (Q&T) och inom utvalda segment inom avancerade höghållfasta stål (AHSS), med ledande produkter, varumärken, kunskap och välinvesterade produktionsanläggningar. Behoven av högre produktivitet och förbättrad energieffektivitet är viktiga drivkrafter för höghållfasta stål, som ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara applikationer. Tillväxten inom höghållfasta stål, tjänster och andra premiumprodukter kommer att innebära en högre avkastning för SSAB, då lönsamheten är relativt sett är högre på dessa områden jämfört med mer standardiserade produkter.

Strategiska mål 2023

  • SSAB Special Steels har som målsättning att leverera 1,6 miljoner ton höghållfasta stål år 2023. Under 2021 uppgick leveranserna till motsvarande 1,46 miljoner ton
  • SSAB Europe ska förbättra produktmixen så att 46 % utgörs av premiumprodukter under 2023. Under 2021 utgjorde premiumprodukter 43 % av de totala volymerna
  • Denna mixförbättring byggs dels av leveranserna av SSAB Europes AHSS-produkter till Automotivesegmentet som ska växa till 800 000 ton under 2023. Under 2021 levererades motsvarande 649 000 ton. Dels ska leveranserna av premiumstål uppgå till 900 000 ton, jämfört med 907 000 ton under 2021
  • SSAB Europes målsättning är att stärka den marknadsledande positionen i Norden och ha en marknadsandel på 40-45 % (över tid)
  • SSAB Americas mål är att andelen premiumprodukter ska uppgå till 39 % under 2023. Under 2021 uppgick andelen premiumprodukter till 33 %
  • För services har SSAB som mål att öka försäljningen till 4,5 miljarder kronor, med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Under 2021 uppgick försäljningen till 2.4 miljarder kronor

Stark balansräkning

SSAB har haft en gynnsam kassaflödesgenerering de senaste åren och koncernen var skuldfri vid utgången av 2021.


Kostnadseffektivitet

Arbetet med bättre effektivitet drivs av ständiga förbättringar genom ledningsfilosofin SSAB One. Det omfattar både mindre förbättringar i det dagliga arbetet samt större projekt. SSAB har en process med årliga målsättningar för prestationerna inom ständiga förbättringar och kontinuerlig uppföljning.


Branschledande lönsamhet

Genom att uppnå de strategiska målen tillsammans med effektiviseringsvinsterna från arbetet med ständiga förbättringar kan det finansiella målet om branschledande lönsamhet nås. Målet definieras som den högsta EBITDA-marginalen jämfört med följande konkurrenter; ArcelorMittal, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp och US Steel. Potentialen att förbättra lönsamheten, en balanserad investeringsnivå och den starka balansräkningen innebär goda förutsättningar för att generera kassaflöden under kommande år.


Först på marknaden med fossilfritt stål

SSAB arbetar långsiktigt för att ställa om stålproduktionen till ny teknologi och bli det första företaget i världen som kan erbjuda fossilfritt stål, baserat på järnmalm, vid 2026. I januari 2022 fattade SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.SSAB investor events

 
6– 27 JANUARI

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
deltar inte bolaget i investerarmöten.

27 januari, 2023

Bokslutskommuniké för 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.
Årsredovisningen för 2022 publiceras senast vecka 12.

28 Mars, 2023

SSAB’s Capital Markets Day

SSAB kapitalmarknadsdag i Stockholm,
den 28 mars 2023 sänds via webcast.

För att följa wecasten, vänligen använd denna länk:
https://edge.media-server.com/mmc/p/gryt96x8

18 april, 2023

Årstämman 2023, Oxelösund

26 april, 2023

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2023

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

21 juli, 2023

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2023

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

25 oktober, 2023

Q3 – Delårsrapport januari-september 2023

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

Anna Viefhues, ESG Manager, anna.viefhues@ssab.com,+46 73 567 42 77

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734