Aktieägare

Aktieägarstatistiken baseras på information från Euroclear Sweden och uppdateras månadsvis.

På denna sida

Antal aktieägare

Geografisk fördelning

Aktiefördelning