Aktieägare

Aktieägarstatistiken baseras på information från Euroclear Sweden och uppdateras månadsvis.

*Den 14 september, 2021, överfördes hela Solidiums innehav i SSAB till att direkt ägas av den finska staten.