Globala trender som påverkar stålindustrin

  Klimatförändringar och knappa resurser Befolkningstillväxt och urbanisering Digitalisering Förändrade globala marknadsförutsättningar
Påverkan på stålindustrin • Efterfrågan på stål med lågt klimatavtryck ökar
• Ökade kostnader för koldioxidutsläpp, särskilt inom EU
• Utveckling av mer resurs- och koldioxideffektiva produkter och processer
• Stålproduktion och leverantörskedjor kan påverkas av ett förändrat klimat
• Ökad efterfrågan på stål inom byggnation, infrastruktur och energi
• Ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva byggnader och trafiklösningar
• Digitala tjänster ger ökad tillgång till effektiva styrsystem och ökad transparens i värdekedjan
• Marknadsdynamiken påverkas av e-handel och digitala plattformar
• Regionala marknader får större vikt till följd av ökad protektionism och handelspolitiska restriktioner
• Förändrade leverantörskedjor på grund av den ökade regionaliseringen, störningar till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och nedstängningar relaterade till Covid-19
• Ökad efterfrågan på stål i utvecklingsekonomier
Exempel på hur SSAB bemöter trenden • SSAB vill som första stålbolag lansera fossilfritt stål i kommersiell skala 2026 och ersätta masugnar och koksverk med ljusbågsugnar till omkring 2030er trenden • SSAB erbjuder ett brett utbud av stålprodukter inom byggande och infrastruktur, till exempel för entreprenadmaskiner och anläggningar för förnybar energi • SSAB utvecklar utbudet av digitala tjänster och verktyg samt även nya affärsområden, exempelvis additiv tillverkning
• SSAB arbetar med användning av robotteknik, maskininlärning och avancerad analys för att förbättra produktionsstabilitet och öka effektivitet
• SSAB fortsätter säkra positionen på hemmamarknaderna och förbättra produktionskapaciteten så att varje anläggning kan täcka ett bredare produktsortiment
• SSAB arbetar för att förbättra positionen på tillväxtmarknader för höghållfasta stål