Globala trender som påverkar stålindustrin

  Klimatförändringar och knappa resurser Befolkningstillväxt och urbanisering Digitalisering Förändrade globala marknadsförutsättningar
Påverkan på stålindustrin • Efterfrågan på stål med lågt klimatavtryck ökar
• Ökade kostnader för koldioxidutsläpp
• Utveckling av mer resurs- och koldioxideffektiva produkter och processer
• Stålproduktion och leverantörskedjor kan påverkas av ett förändrat klimat
• Ökad efterfrågan på stål inom byggnation, infrastruktur och energi
• Ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva byggnader och trafiklösningar
• Digitala tjänster ger ökad tillgång till effektiva styrsystem och ökad transparens i värdekedjan
• Marknadsdynamiken påverkas av e-handel och digitala plattformar
• Regionala marknader får större vikt till följd av ökad protektionism och handelspolitiska restriktioner
• Leverantörskedjorna har förändrats, dels på grund av regionalisering och dels till följd av Rysslands invasion av Ukraina och nedstängningar relaterade till Covid-19
• Ökad efterfrågan på stål i utvecklingsekonomier
Exempel på hur SSAB bemöter trenden • Omställningsplan att ersätta masugnar och koksverk i Norden med elektriska ljusbågsugnar till omkring 2030
• Lansering av SSAB Zero, baserat på återvunnet stålskrot utan fossila koldioxidutsläpp
• Plan att lansera kommersiella volymer av fossilfritt stål för att stödja en fossilfri värdekedja
• SSAB erbjuder ett brett utbud av stålprodukter inom byggande och infrastruktur, till exempel för entreprenadmaskiner och anläggningar för förnybar energi • SSAB utvecklar utbudet av digitala tjänster och verktyg samt även nya affärsområden, exempelvis fossilfritt stålpulver som kan användas till 3D-printing, så kallad additiv tillverkning
• SSAB arbetar med användning av robotteknik, maskininlärning och avancerad analys för att förbättra produktionsstabilitet och öka effektivitet
• SSAB fortsätter stärka positionen på hemmamarknaderna och investera i produktionskapaciteten så att varje anläggning kan täcka mer av koncernens produktsortiment, samt arbetar för att minska risker inom leverantörskedjan, både inom leveranssäkerhet och hållbarhet
• SSAB arbetar med att marknadsföra fördelarna med höghållfasta stål, inte minst på tillväxtmarknader