Styrelsen

Lennart Evrell

Lennart Evrell

Född 1954
Civilingenjörsexamen, maskinteknik, från Kungliga Tekniska Högskolan samt en examen i Business Administration från Uppsala universitet
Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 2021
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
Styrelseledamot SCA, Epiroc och ICA
Ledamot: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Epiroc Aktiebolag, ICA Gruppen Aktiebolag, Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse och Industriarbetsgivarna

Tidigare uppdrag
VD och koncernchef: Boliden, Sapa och Munters

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB, per 1 februari 2022): 50 000 B-aktier

 

Bernard Fontana

Bernard Fontana

Född 1961
Civilingenjörsexamen från Ecole Polytechnique samt från Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
Styrelseledamot sedan 2022
Nationalitet: fransk

Nuvarande uppdrag
VD och koncernchef för Framatome
Styrelseledamot i Thales Group

Tidigare uppdrag
VD och koncernchef för Holcim Group, samt ledande befattningar i Aperam och ArcelorMittal

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per april 2022): -


Mikael Makinen

Mikael Mäkinen

Född 1956
Master of Science, Naval Architecture, från Helsingfors Tekniska Universitet
Styrelseledamot sedan 2022
Nationalitet: finsk

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i Valmet och Aker Arctic Oyj samt styrelseledamot i Finnlines

Tidigare uppdrag
VD och koncernchef i Cargotec, samt VD i MacGregor och Rolls-Royce Marine
Styrelseledamot i Stora Enso Oyj

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per april 2022): -


Petra Einarsson

Civ. ek. 
Född 1967
Styrelseledamot sedan 2014
Nationalitet: svensk 

Nuvarande uppdrag
Styrelseledamot: Alimak Group AB, Scandinavian Biogas Fules International AB och Svenska Aerogel AB, Norsk Hydro

Tidigare uppdrag
VD och CEO: BillerudKorsnäs AB
EVP: Sandvik Group
Seniora positioner: Sandvik Materials Technology
Styrelseledamot: Svenskt Näringsliv
Styrelseordförande: Industriarbetsgivarna

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. 
Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2020): 18 750 B-aktier

Marie Grönborg

MSc (Eng.) Chemical Engineering
Född 1970
Styrelseledamot sedan 2019
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag 
VD: TreeToTextile AB
Styrelseledamot: Permascand Top Holding AB


Tidigare uppdrag
VD och koncernchef: Purac AB
EVP: Perstorp Group, Business
Area Specialties & Solutions
Ledningsbefattningar: Perstorp Group och Formox AB

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Januari, 2022): 6 000 B-aktier

Maija Strandberg

Född: 1969
Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Åbo, Finland
Styrelseledamot sedan 2021
Nationalitet: finsk

Nuvarande uppdrag:
Senior finansrådgivare på ägarstyrningsenheten, finska statsministerns kansli
Styrelseledamot i Fortum Oyj

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot: Nordic Morning Group, Exel Composites, VR Group, Dustin Group, Danske Bank Oyj och Finnair Oyj
CFO: Uponor Oyj
Vice president: Finance på Valmet
Ledningsbefattningar: ALSO, John Deere, Timberjack, Huhtamäki 

Oberoende i förhållande till bolaget samt i förhållande till bolagets större ägare.
Aktieinnehav (SSAB; per den 30 april 2023): 2 000 B-aktier

Martin Lindqvist

Civ. ek.
Född 1962
Styrelseledamot sedan 2011
Nationalitet: svensk

Nuvarande uppdrag
VD och koncernchef: SSAB AB (anställd i SSAB sedan 1998)
Ordförande: Jernkontoret och Stål och Metall
Ledamot: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och Industriarbetsgivarna AB
Suppleant: Svenskt Näringsliv

Tidigare uppdrag 
Styrelseledamot: Indutrade AB
Affärsområdeschef: SSAB EMEA
Ekonomi- och finansdirektör: SSAB AB
Chefscontroller: NCC

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2020): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Tomas Karlsson

Utsedd av de anställda

Underhållsmekaniker, SSAB Europe
Född 1962
Arbetstagarrepresentant sedan 2015

Sven-Erik Rosén

Sven-Erik Rosén

Utsedd av de anställda

Truckförare, SSAB Europe
Född 1965
Arbetstagarrepresentant sedan 2021

Patrick Sjöholm

Utsedd av de anställda

Systemkonstruktör, SSAB Special Steels
Född 1965 
Arbetstagarrepresentant sedan 2011

Mikael Henriksson

Suppleant

Masugnsoperatör, SSAB Special Steels
Född 1961
Arbetstagarrepresentant sedan 2017
Robert Holmström

Robert Holmström

Suppleant

Anläggningstekniker, SSAB Europe
Född 1962
Arbetstagarrepresentant sedan 2023

Tomas Jansson

Suppleant

Säljkoordinator, SSAB Europe
Född 1966 
Arbetstagarrepresentant sedan 2014