Varför välja färgbelagt stål för byggnader?

Färgbelagda stål för byggnader erbjuder större möjligheter att skapa vackra och funktionella byggnader som uppfyller höga miljö- och kvalitetskrav.

velodrom

Innovativ estetik

Vi går mot en alltmer ekologiskt hållbar framtid, där färgbelagda stål kan spela en viktig roll när det kommer till byggnader och arkitektur. Med GreenCoats produkter har arkitekter och designers stor valfrihet när det kommer till form, färg och ytbehandlingar och ända ha miljövänliga produkter. GreenCoat® färgbelagda stål passar oavsett om det gäller en modern arena, en traditionell kulturbyggnad, ett bostadshus eller en lagerhall.

roofer

Lättarbetat

Fördelen med färgbelagda stål är att de kombinerar lätt vikt med hög hållfasthet. Dessutom är materialet extremt hållbart. Dessa egenskaper bidrar till korta byggtider och lätt  hantering på byggplatsen. Det är det perfekta materialet för renovering och tillbyggnader.  Den jämna och höga kvaliteten på GreenCoat®-produkterna gör dem mycket lämpliga för industriell bearbetning. Våra extra formbara stålsorter är lätta att forma för hand och kan formas ända ner till -15 °C utan att färgbeläggningen eller stålet skadas.

 

recycle

100 % återvinningsbart

Byggnader som är tillverkade av GreenCoat® stål ger ett tryggt och miljövänligt klimatskydd och låga underhållskostnader. GreenCoat® produkterna skyddar din byggnad i årtionden och därefter kan stålet smältas om och bearbetas till nya stålprodukter. Stål är 100 % återvinningsbart utan kvalitetsförlust. Både miljömässigt och ekonomiskt är stål den hållbara lösningen.

Det färgbelagda stålets olika lager

Grundmaterialet i färgbelagt stål är stål, belagt med ett tunt lager zink. Stålet väljs efter de egenskaper som bäst passar slutprodukten. För tillämpningar med strukturstål gäller standardiserade mekaniska egenskaper enligt EN 10346. För applikationer där stålet ska kunna formas på mer komplexa sätt eller där produkten ska bearbetas av plåtslagare används extra formbara stål.

Zinkbeläggningen skyddar stålet mot korrosion på två sätt. Dels är den ett skyddande skikt som håller syre och vatten borta från stålet, men den fungerar också som ett katodiskt skydd. Det betyder att i skärkanter eller vid skador i zinkbeläggningen fungerar zinken som offeranod och reagerar för att bilda skyddande blandningar som blockerar fortsatta korrosionsprocesser.

Zinkbeläggningen mäts i vikt per kvadratmeter och täcker stålet på båda sidor.

Förbehandlingsskiktet appliceras för att ytterligare förbättra korrosionsskyddet men även för att ge god vidhäftning åt ytskiktet.

Primerskiktet används för korrosionsskydd med korrosionsskyddande tillsatser och ger också god vidhäftning åt toppbeläggningen.

Som toppbeläggning väljs den typ som bäst passar syftet med tillämpningen. Beläggningen kan väljas för att passa i en viss miljö eller för att ge ett visst utseende. Det är också det skikt som ger produkten sin slutliga färg.

En skyddsbeläggning i två skikt skyddar baksidan av de färgbelagda plåtarna. Där märks också våra GreenCoat® produkter med en text som identifierar GreenCoat® och SSAB som originaltillverkare.

 

GreenCoat Layers

10 goda skäl att använda GreenCoat®