Värdeskapande

Input:

EKONOMI

 • Genomsnittligt sysselsatt kapital: 78,0 miljarder kronor
 • Eget kapital: 73,5 miljarder kronor
 • Långfristiga skulder och avsättningar: 12,7 miljarder kronorMEDARBETARE

 • 14 000 anställda i fler än 50 länder
 • Underleverantörer och tjänsteleverantörerINSATSVAROR

 • Järnmalmspellets: 7,6 miljoner ton
 • Metallskrot: 3,8 miljoner ton
 • Kol, koks samt övriga reduktionsmedel: 2,6 miljoner ton
 • Bränslen: 4 680 GWh
 • Elektricitet: 4 699 GWh
 • Vatten: 403 miljoner m3


INFRASTRUKTUR OCH NÄTVERK

 • Fem stålverk
 • Övriga produktions- och bearbetningsanläggningar
 • Servicecenter
 • Kund-, lager- och distributionsnätverk


EXPERTIS OCH ANSEENDE

 • Forskning och utveckling
 • Teknisk support och innovationsstöd
 • Varumärken och patent


SOCIALT/RELATIONER

 • Leverantörsnätverk med 20 000 leverantörer
 • Kundsamarbete och utbildning
 • Samhällsengagemang
 • Deltagande i samarbeten med branschorganisationer och politiska företrädare
 • VärdeskapandeSSAB

VÄRDERINGAR

Drivande, äkta, steget före

VISION

En starkare, lättare och mer hållbar värld


Output

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

 • Råstålsproduktion: 8,2 miljoner ton
 • Plåtleveranser: 6,9 miljoner ton
 • Varav:
  • SSAB Special Steels: 1,5 miljoner ton
  • Automotiv premiumstål: 649 tusen ton
  • Andra premiumstål: 907 tusen tonBIPRODUKTER

 • Restprodukter som använts internt eller externt: 3,9 miljoner ton
 • Metallskrot för återvinning: 3,8 miljoner ton
 • El som producerats från processgaser: 1,3 GWh
 • Värme som säljs externt: 1,2 GWh


UTSLÄPP OCH AVFALL

 • CO2 11,6 miljoner ton (scope 1+2), 5,8 miljoner ton (Scope 3)
 • Avfall 502 tusen tonHur vi bidrar till samhället och olika intressenter

SKAPANDE AV EKONOMISKT VÄRDE

Exempel:

 • Betalning till leverantörer för råvaror, varor och tjänster
 • Anställdas löner och förmåner
 • Utdelningar, räntebetalningar och finansieringskostnader
 • Skatter


PRODUKTION AV BÄTTRE STÅL FÖR VÅRA KUNDER

Exempel:

 • Innovativa och CO2-effektiva ståltillämpningar
 • Höghållfast stål minskar materialåtgången
 • Fördelar med fossilfritt stål


ARBETA MED RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET

Exempel:

 • Kontinuerligt arbete med resurseffektivitet, återvinning av stål och energihantering
 • Bidrar till att minska klimatförändringarna genom vår utveckling av fossilfri stålproduktion


AMBITION ATT VARA LEDANDE INOM HÅLLBARHETSARBETE

Exempel:

 • Kontinuerligt arbete med höga säkerhetsstandarder och stark säkerhetskultur
 • Säkerställa god affärsetik
 • Fokus på lika möjligheter och en inkluderande företagskultur