Beskrivning av Hardox® HiTemp, en värmebeständig slitplåt.
Beskrivning av Hardox® HiTemp, en värmebeständig slitplåt.

Hardox® HiTemp

Hardox® HiTemp är en Hardox® slitplåt som tål hög värme. Den har en nominell hårdhet på 400 HBW och är en kostnadseffektiv lösning som ger slitstyrka vid temperaturer upp till 500 °C. När traditionella seghärdade stål förlorar hårdhet vid högre temperaturer erbjuder Hardox® HiTemp-stål fortsatt hög slitstyrka.

Få teknisk rådgivning

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Ett högtemperaturstål som tål hetta

Om du behöver bygga tung utrustning som tål slitage i tuffa miljöer med hög temperatur ska du ta en titt på Hardox® HiTemp slitstål. Vanliga seghärdade slitstål förlorar i hårdhet vid temperaturer på 300–500 °C, medan detta högtemperaturstål behåller sin hållfasthet och hårdhet och ger din dyra utrustning bättre prestanda och ökad livslängd.

Det värmebeständiga materialets enastående prestanda uppnås med hjälp av högkvalitativt råmaterial i kombination med en noggrant kontrollerad tillverkningsprocess. Och i din verkstad kan Hardox® HiTemp skäras, svetsas, maskinbearbetas och kallformas med samma slags maskiner som andra Hardox® stålsorter och vanliga slitstål.

Logotypen ”Tough in heat” på koksverksutrustning tillverkad av Hardox® HiTemp högtemperaturstål.
Vy bakifrån av ett dumperflak tillverkat av mycket slitstarkt Hardox® HiTemp-stål för extrema miljöer.

Ett värmebeständigt material med många olika användningsområden

Nötande och heta material som slagg – restprodukter från smältning eller raffinering med kantig form och grov ytstruktur – är ingen match för värmebeständigt, höghållfast Hardox® HiTemp i lastbilsflak. Ett ombyggt flak med tunnare plåt i flakets golv och sidor kan ta mer nyttolast när det är fullastat. Den tunnare plåten minskar även lastbilens totalvikt när den körs tom.

I utrustning för koksverk erbjuder Hardox® HiTemp en kostnadseffektiv, slitstark lösning i koksramper, släckningsvagnar, kylbäddar, slaggtippbilar, skrapor för masugnsinlopp och annan värmepåverkad utrustning. Kort sagt är Hardox® HiTemp ett utmärkt val där du behöver optimerad slitstyrka och hög hållfasthet.

Dumper med U-format flak i Hardox® HiTemp-stål transporterar slagg från ett stålverk.

Hardox® HiTemp ökar livslängden på Altus slaggdumperflak med flera år

Altus i Singapore sänkte flakvikten med 40 procent eller 2 236 kg genom att byta från 25 mm ordinärt stål till 10 mm Hardox® HiTemp i slaggdumperflakets golv och från 12,7 till 10 mm i flakets sidor.

En glidramp på SSABs koksverk i Sverige byggd med högtemperaturstålet Hardox HiTemp

Hardox® HiTemp ökar underhållsintervallen från månader till år i koksverk

Hardox® HiTemp tål att träffas av 1 000 °C het koks. Genom att ersätta dyra och sprickbenägna keramiska plattor med stålplåt av Hardox® HiTemp lyckades SSAB Oxelösund minska sina underhållskostnader dramatiskt och skapa en tryggare arbetsmiljö.

Ett av de bästa stålen för högtemperaturtillämpningar

Hardox® HiTemp är ett av de bästa stålen för högtemperaturtillämpningar med måttligt slitage, särskilt inom processindustrier som stål, cement, asfalt, kolkraft och återvinning. Exempel på tillämpningar för detta högtemperaturstål:

 • Torktrummor och lyftplåtar i torktrummorna i asfaltverk
 • Klinkerkylplåtar och andra linerplåtar i cementfabriker
 • Masugnskomponenter och slaggskopor i stålverk
 • Roterande tätningsventiler i koksverk
 • Linerplåtar, askhanteringsutrustning och kedjetransportörer i kraftverk
 • Skrapor, siktmaskiner och linerplåtar i gjuterier
 • Linerplåtar, gips- och klinkerhammare i krossar
Tvådimensionell bild av en termometer med Hardox röda färg som bakgrund.

Värmebeständiga keramer jämfört med vårt högtemperaturstål

Hardox® HiTemp erbjuder fördelar jämfört med andra material som keramer eller ordinärt stål. Exempelvis är koksramper tillverkade av keramiska basaltplattor mycket dyra och sprickbenägna. Detta leder till frekventa avbrott för underhåll och dyr stilleståndstid. Med Hardox® HiTemp får du ett slitstarkt stål som väger mindre samtidigt som det bibehåller sin styrka och håller länge. Och tack vare de verkstadsvänliga egenskaperna går det snabbt och enkelt att installera jämfört med värmebeständiga keramiska material som är vanligt förekommande i heta miljöer.

Fördelar med Hardox® HiTemp högtemperaturstål

 • Kan motstå deformation som leder till buckling och sprickor vid höga temperaturer
 • Med höghållfast stålplåt i tunnare tjocklekar kan du sänka produktens vikt samtidigt som du bibehåller hållfastheten och slitstyrkan och utökar livslängden
 • Eftersom det har en låg kolekvivalent kan termisk skärning utan förvärmning användas i hela dimensionsintervallet. Dessutom lämpar det sig när det krävs mycket svetsning
 • Kan svetsas och kallformas med vanliga maskiner och metoder
 • De verkstadsvänliga egenskaperna gör att det går snabbt och enkelt att installera jämfört med andra material (som värmebeständiga keramer) som är vanligt förekommande i heta miljöer
 • Bidrar till sänkta kostnader, längre drifttid och förbättrad säkerhet tack vare färre avbrott för underhåll och reparationer
En metallarbetare som svetsar ett stycke Hardox slitstål.

Dimensionsintervall

Hardox® HiTemp finns i tjocklekar mellan 4.7 och 51 mm. Hardox® HiTemp finns i bredder upp till 3 350 mm och längder upp till 14 630 mm. Det finns mer information om dimensionerna i dimensionsprogrammet.

En matris som visar dimensionerna (längd, bredd och tjocklek) för Hardox HiTemp högtemperaturstål.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkt Tjocklek
  (mmin)
  Hårdhet 1)
  (HBW)
  Typisk Sträckgräns
  (MPaksi), icke garanterat
  Hardox® HiTemp 4.7 - 51.00.185 - 2.008 375 - 425 1100159
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   1) Brinell Hardness, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en frästyta 0.5 - 3.0 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton.

   Den nominella materialtjockleken kommer inte att variera mer än ± 15 mm från provstavens.

   Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
    Charpy V 10x10 mm provstav 1)
    Hardox® HiTemp 60 J / -40 °C44 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Hardox® HiTemp
     Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     60 J / -40 °C44 ft-lbs / -40 °F

     1) Slagseghet mäts enligt överenskommelse. Slagprovning enligt ISO EN 148 per smälta och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.25 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.50 1.50 0.004
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 4.7 - 51.00.185 - 2.008
        Max CET(CEV) 0.47 (0.70)
        Typ CET(CEV) 0.40 (0.59)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Tjocklek (mmin)
         Max CET(CEV)
         4.7 - 51.00.185 - 2.008
         0.47 (0.70)
         Tjocklek (mmin)
         Typ CET(CEV)
         4.7 - 51.00.185 - 2.008
         0.40 (0.59)
         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

         Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

         Längd och bredd

         Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

         Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

         Form

         Toleranser enligt EN 10029.

         Planhet

         Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass D, som är restriktivare än EN 10029 klass N.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är seghärdat (QT). Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter finns att få på begäran.

         Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

         Bockbarheten är enligt Hardox® bockningsgaranti klass F. 

         Hardox® HiTemp är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 500 °C.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.