Hardox® HiTemp

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Hardox® slitplåt som tål hög värme.

  Hardox® HiTemp tål hög värme och ger en kostnadseffektiv lösning för slitstyrka vid förhöjda temperaturer, i intervallet 300–500°C.

  Slitstarka stål som härdats och värmebehandlats på traditionellt sätt förlorar hårdheten vid högre temperaturer, men Hardox® HiTemp bibehåller sin slitstyrka. De här egenskaperna får man genom att använda råmaterial av hög kvalitet i kombination med en noggrant kontrollerad tillverkningsprocess.

  Hardox® HiTemp levereras i tjocklekarna 4.7 – 51 mm och kan skäras, svetsas och maskinbearbetas med samma slags maskiner och metoder som konventionellt stål.

  Dimensionsintervall

  Hardox® HiTemp finns i tjocklekar mellan 4.7 och 51 mm. Hardox® HiTemp finns i bredder upp till 3 350 mm och längder upp till 14 630 mm. Det finns mer information om dimensionerna i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mmin)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Typisk Sträckgräns
   (MPaksi), icke garanterat
   Hardox® HiTemp 4.7 - 51.00.185 - 2.008 375 - 425 1100159
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Brinell Hardness, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en frästyta 0.5 - 3.0 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton.

    Den nominella materialtjockleken kommer inte att variera mer än ± 15 mm från provstavens.

    Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     Hardox® HiTemp 60 J / -40 °C44 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Hardox® HiTemp
      Längsprov, typisk slagenergi,
      Charpy V 10x10 mm provstav 1)
      60 J / -40 °C44 ft-lbs / -40 °F

      1) Slagseghet mäts enligt överenskommelse. Slagprovning enligt ISO EN 148 per smälta och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.25 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.50 1.50 0.004
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 4.7 - 51.00.185 - 2.008
         Max CET(CEV) 0.47 (0.70)
         Typ CET(CEV) 0.40 (0.59)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          Max CET(CEV)
          4.7 - 51.00.185 - 2.008
          0.47 (0.70)
          Tjocklek (mmin)
          Typ CET(CEV)
          4.7 - 51.00.185 - 2.008
          0.40 (0.59)
          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

          Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

          Längd och bredd

          Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

          Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass D, som är restriktivare än EN 10029 klass N.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är seghärdat (QT). Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter finns att få på begäran.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

          Bockbarheten är enligt Hardox® bockningsgaranti klass F. 

          Hardox® HiTemp är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 500 °C.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.