SSAB Laser Plus
SSAB Laser Plus

SSAB Laser® Plus – förbättrad bockbarhet och slagtålighet

För att erbjuda förbättrad bockbarhet och slagseghet vid mycket låga temperaturer finns SSAB Laser® Plus med ännu högre prestanda – vilket minimerar risken för sprickor under produktionen och i din slutprodukt.

Produkterbjudande och datablad Kontakta oss

Bockningsradier ned till 0 x tjockleken

SSAB Laser® Plus har en garanterad bockningsradie på 0,0–1,0 gånger tjockleken, beroende på stålsort och produktformat. (För 0,0 x bockningsradien, se våra MC Plus-kvaliteter.) De garanterade snäva bockningsradierna är likadana i alla riktningar, vilket möjliggör flexiblare materialindelning.

Skapa krävande konstruktioner utan svetsning

Att SSAB Laser® Plus-stål är så gott som plant gör det möjligt att använda gemensamma skärlinjer och att skära ut mycket exakta hål med liten diameter samt smala spår. Du kan alltså uppnå direkta kostnadsbesparingar tack vare upp till 30 procent högre utbyte i din laserskärningsverksamhet. Och den snäva bockningsradien i båda riktningarna innebär att du kan forma bärande stålprofiler som tidigare krävde svetsning – vilket minskar dina ledtider och sänker produktionskostnaderna.