Utdelning

Enligt SSABs nuvarande policy ska utdelningen utgöra 40 % av vinsten efter skatt. Innan årliga utdelningsförslag och justeringar av kapitalstrukturen bestäms kommer företagsledningen och styrelsen att utvärdera kapitalbehovet för kommande år, baserat på marknadsutsikter, investeringsplaner och övriga överväganden.