Utdelning

Enligt SSAB's nuvarande utdelningspolicy, utdelningen ska utgöra 30-50 % av vinsten efter skatt.

  2021 2020 2019  2018  2017  2016 2015 2014 2013  2012 2011 2010
Utdelning /
aktie, SEK
5.25 0 1.50  1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00
Utdelning /
resultat (%)
37 0 0 44  45 0 0 0 0 2,500 41  116