Utdelning

Enligt SSAB's nuvarande utdelningspolicy, utdelningen ska utgöra 30-50 % av vinsten efter skatt.