SSAB Multisteel SNL

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Normaliserat konstruktionsstål (grovplåt)

  SSAB Multisteel SNL är ett varmvalsat konstruktionsstål avsett för allmänna stålkonstruktioner. SNL = Structural Normalized Low Temperature

  SSAB Multisteel SNL överträffar kraven för flera standardstålsorter och är ett mångsidigt konstruktionsstål för generella stålkonstruktioner Stålets jämna egenskaper och dess goda formbarhet är förutsättningar för snabb och jämn produktion

  SSAB Multisteel SNL överträffar kraven i flera stålstandarder och täcker sex olika stålsorter: S355N och S355NL enligt EN 10025-3 och S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N och S355JR+N enligt EN 10025-2.

  CE-märkning:

  SSAB Brahestad är berättigat att CE-märka stålsorter som ingår i EN 10025-2 och EN 10025-3.

  CE-märkningen går att inkludera i ett 3.1-intyg

  Dimensionsintervall

  SSAB Multisteel SNL finns i tjocklekar mellan 5.00 och 150.00 mm.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns
   (min MPa)
   Brottgräns
   (MPa)
   Förlängning A5
   (min %)
   5.00 - 16.000.197 - 0.6299 355 470 - 630 22
   16.01 - 40.000.6303 - 1.575 345 470 - 630 22
   40.01 - 63.001.575 - 2.480 335 470 - 630 22
   63.01 - 80.002.481 - 3.150 325 470 - 630 21
   80.01 - 100.003.150 - 3.9370 315 470 - 630 21
   100.01 - 150.003.9374 - 5.9055 295 450 - 600 21
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas tvärs valsriktningen.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     SSAB Multisteel SNL 27 J / -50 °C
     EN 10025-3 S355NL 27 J / -50 °C
     EN 10025-3 S355N 40 J / -20 °C
     EN 10025-2 S355K2+N 40 J / -20 °C
     EN 10025-2 S355J2+N 27 J / -20 °C
     EN 10025-2 S355J0+N 27 J / 0 °C
     EN 10025-2 S355JR+N J / °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      SSAB Multisteel SNL
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -50 °C
      EN 10025-3 S355NL
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -50 °C
      EN 10025-3 S355N
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      40 J / -20 °C
      EN 10025-2 S355K2+N
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      40 J / -20 °C
      EN 10025-2 S355J2+N
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -20 °C
      EN 10025-2 S355J0+N
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / 0 °C
      EN 10025-2 S355JR+N
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      J / °C

      Slagseghetsprovet görs längs med valsriktningen enligt EN 10025-1

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Nb
       (max %)
       0.18 0.50 1.60 0.020 0.010 0.05
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Kolekvivalent CEV

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 5.00 - 63.000.197 - 2.480 63.01 - 150.002.481 - 5.9055
         CEV
         (max %)
         0.43 0.45
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Toleranser

          Tjocklekstolerans: 3/4 av kravet i EN 10029 Klass A.

          Längd och bredd enligt EN 10029.

          Planhetstolerans 4 mm/m.

          Ytbeskaffenhet enligt EN 10163-2 klass A subklass 1.

          Leveranstillstånd

          Normaliserad.

          Ytbehandling

          Blästrad och rostskyddsmålad yta (primer) kan fås på begäran.

          Kontrollintyg

          SSAB Multisteel SNL går att få med tre olika kontrollintyg:

          EN 10204-3.1-intyg för SSAB Multisteel SNL.

          EN 10204-3.1-intyg och CE-märkning för S355N/NL EN 10025-3.

          EN 10204-3.1-intyg och CE-märkning för S355K2/J2/J0/JR+N EN 10025-2.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning:

          Svetsbarheten är utmärkt för alla svetsprocesser. Kraven på förhöjd arbetstemperatur är lägre än för motsvarande hållfasthetsgrader enligt standarden. Det innebär enklare svetsning och kostnadsbesparingar för användaren.

          Angående krav på förhöjd arbetstemperaturer, konsultera vår tekniska kundtjänst.

          Kallformning:

          SSAB Multisteel erbjuder bättre formbarhet än motsvarande stål enligt standarden. Lyckad formning förutsätter god verkstadshygien. Slitna verktyg, otillräcklig smörjning, ytrepor samt kantgrader kan påverka formningsresultatet.

          Garanterad minsta invändiga bockningsradie 1.5 x t upp till 30 mm tjock plåt. Detta gäller oavsett valsriktning och för 90 graders bock, t = plåttjocklek.

          Värmebehandling

          Rekommendationer för avspänningsglödgning och normalisering

          Temperatur för avspänningsglödning: 550–600°C (målvärde 580°C)

          Uppvärmningstid 2 minuter/millimeter plåttjocklek, dock minst 30 minuter. Långsam avsvalning i ugnen.

          Normaliseringstemperatur 900–940°C (målvärde 920°C)

          Uppvärmningstid: 1 minut/millimeter plåttjocklek, dock minst 20 minuter. Avsvalning i fria luften.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

          Kontakt information

          www.ssab.com/contact