Strenx konstruktionsstål för jordbruk
minskad vikt

Reducera vikten

ökad nyttolast

Öka nyttolasten

minska bränsleförbrukningen

Minska
bränsleförbrukningen

förbättra hållbarheten

Förbättra hållbarheten


Välj din jordbruksutrustning

Växtskyddsspruta med Strenx® konstruktionsstål

Växtskyddssprutor

En sprutramp kan ha en bredd på över 40 meter. Detta ställer extrema krav på utrustningens vikt och styvhet för att kunna hålla rampen stabil och bibehålla ett konstant avstånd till marken.
Skördetröska med Strenx® konstruktionsstål

Skördetröskor

Skördetröskorna blir allt bredare och mångsidigare för att öka kostnadseffektiviteten och kunna täcka en större yta per arbetstimme. Detta kan uppnås med hjälp av höghållfast stål i alla bärande delar.
Vagn med Strenx® konstruktionsstål

Lantbruksvagnar

Lantbruksvagnar tillverkade av Strenx® i tunnare dimensioner än vanligt stål blir både starkare och lättare. Om du söker efter stål för trailerchassin är Strenx® konstruktionsstål det självklara valet.
Plog med Strenx® konstruktionsstål

Plogar

Plogning och kultivering av hårda jordar sätter utrustningen på svåra prov. Styrkan hos Strenx® konstruktionsstål ökar plogarnas och kultivatorernas produktivitet.
Teleskoplastare med Strenx® konstruktionsstål

Teleskoplastare

Med sitt höga styrka-vikt-förhållande kan Strenx® hjälpa dina teleskoplastare att hantera nästan vad som helst. Öka räckvidden och lyftkapaciteten med bibehållen styrka, stabilitet och fordonssäkerhet.

Strenx® konstruktionsstål inom jordbruket

  • Skapa utrustning som är starkare och lättare, med längre räckvidd och arbetsbredd kombinerat med lägre vikt
  • Produktivare och säkrare drift, med färre vändor och bättre bränsleekonomi
  • Hög styrka för att tåla jordbrukets tuffa krav
  • Slitstark för mindre underhåll och längre livslängd

Under de senaste 20 åren har jordbruket ställts inför många utmaningar och förändringar. Den genomsnittliga gården har växt och jordbruksaktiviteterna har blivit intensivare. Därför är det inte överraskande att även utrustningen har ökat i storlek och vikt. Tyvärr kan dessa megamaskiner orsaka markkomprimering och minskad skörd på lång sikt.

Hållbara jordbruk använder höghållfast stål för uppnå lättare, starkare och effektivare lösningar. SSABs specialstål kan göra dina maskiner upp till 30–50 % lättare utan att kompromissa med slitstyrkan. Bli en del av den nya generationen jordbrukare med högpresterande, slitstark och lätt utrustning.

Strenx® konstruktionsstål för lantbruksvagnar

  • Flexibel och lätt
  • Helt modulär uppbyggnad som inte behöver svetsas för längre livslängd
  • Enastående kapacitet på upp till 62 000 liter

Titta på den här videon om tippvagnar för jordbruk och lär dig hur Strenx® konstruktionsstål kan minska energikostnaderna och bränsleförbrukningen.

Kundcase

Strenx® kundcase Equalizer

Equalizer – har funnit balansen

Strenx® kundcase Agro-Masz

Tunga plogar från AGRO-MASZ

My Inner Strenx®

My Inner Strenx®

My Inner Strenx® är ett program för tillverkare som har ambitionen att producera bästa möjliga produkter med hjälp av Strenx® konstruktionsstål. Det är också ett sätt för operatörer och slutanvändare att hitta tillverkare och produkter där man använder förstklassigt stål och kvalitetsstyrd produktionsteknik för krävande tillämpningar.
förutsägbar tillverkning

Förutsägbar tillverkning

– Svetsning
– Bockning
– Maskinbearbetning
– Skärning
– Strenx® garantier

Connect with us – enter you details

A tech support expert will contact you to discuss your unique needs and find the perfect Strenx® performance steel grades for your equipment. It's free, quick and easy to get our best recommendations!