Forskning & utveckling

SSABs sakkunskap kring höghållfasta stål baseras på kontinuerlig och fokuserad forskning och utveckling.

SSABs FoU-modell bygger sedan länge på nära samarbete och förståelse för både kundernas och slutanvändarnas behov. Med denna väletablerade modell lanserar vi kontinuerligt nya stålprodukter, tillämpningsmöjligheter och tjänster.

SSABs forsknings- och utvecklingsorganisation spelar en nyckelroll för utvecklingen av våra produktionsprocesser, byggandet av en stark produktportfölj och tekniskt kunnande som hjälper våra kunder att fullt ut utnyttja potentialen i våra stål. Vi strävar ständigt efter effektiv resursanvändning i produktionen och användningen av stål.

 

Marknadsstyrd forskning och utveckling

Vi strävar efter att SSABs produkter alltid ska vara förstahandsvalet för kunder över hela världen och sätta en hög standard för prestanda inom de utvalda marknadssegmenten. Forskning och utveckling äger rum i hela utvecklingskedjan, från produktionsprocesser till produkter och till kundtillämpningar. Många av våra medarbetare inom FoU har doktorsexamen, och vi har ett långsiktigt strategiskt samarbete med starka akademiska partners, universitet och forskningsinstitut.

 

FoU-anläggningar:

  • Borlänge och Oxelösund (Sverige)
  • Brahestad och Tavastehus (Finland)
  • Montpelier (Iowa, USA)

 

SSABs centrala faktorer för forskning och utveckling:

  • Marknadsorientering
  • Kvalificerade och skickliga medarbetare
  • Effektiv portfölj- och projekthantering
  • Arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och innovation
  • Starkt externt partnernätverk
     

SSAB arbetar både direkt med OEM-företag, underleverantörer och slutanvändare via sin egen säljpersonal och genom distributörer, till skillnad från många andra stålföretag som endast säljer via distributörer. Vi stödjer våra kunder genom att utveckla bättre och mer konkurrenskraftiga produkter, vilka ger dem en högre produktivitet och därmed lägre kostnader i användarfasen.

För att förbli branschledande kommer SSAB att fortsätta att investera i forskning och utveckling, teknisk kundsupport och gemensamma innovativa samarbetsprojekt som syftar till att få det bästa möjliga av SSABs marknadserbjudande.