SSAB Americas

Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt och coils av hög kvalitet

Fakta

SSAB Americas är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika och har en stark position genom hög kostnadseffektivitet och kvalitet.

Antal anställda, cirka: 650

Intäkter 2021: 20 680 Mkr

Chef för SSAB Americas: Charles Schmitt

Stålleveranser 2021: 1,9 miljoner ton

32 % Marknadsandel 2021

Marknadsposition

SSAB är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika och har en marknadsandel på cirka 33 % 2020. SSAB har en fortsatt stark ställning på marknaden inom kundsegmenten för energi och tunga transporter. USA står för cirka 85 % av omsättningen, Kanada för 10 % och Latinamerika för 5 %.
Drivkrafter och trender på marknaden

Det finns ett stort behov av nyinvesteringar i infrastruktur i Nordamerika. Detta innebär att flera slutanvändarsegment, såsom tunga tillverknings- och anläggningsutrustning, väntas förbättras. Även efterfrågan från vindkraft väntas förbli positiv, och utsikterna för investeringar i pipelines är också gynnsamma.

Market position

Styrkor

  • Stark nordamerikansk produktions­bas med branschbästa kvalitet och ledande kostnadsposition.
  • Modern stålproduktionsanläggning med elektrisk ljusbågsugn (Electric Arc Furnace, EAF), som använder 99 % återvunnet skrot som råvara
  • Nära samarbete med kunderna för att utveckla unika, anpassade produkter och lösningar som t.ex. Ecosmart

Strategi

SSAB Americas strategi fokuserar på en hög nivå av service och kvalitet, att behålla den ledande kostnadspositionen och den mest flexibla produktionsstrukturen på marknaden samt att vara branschledande inom säkerhet.

SSAB Americas har utvecklat en ny go-to-market- och servicemodell som riktar sig till en varierande kundkrets med högre andel tillverkare och OEM-företag än tidigare. Samtidigt är utbudet av produkter och tjänster differentierad för att underlätta tillväxt av premiumprodukter för energi-, offshore- samt järnvägs- och skeppsbyggnadssegmenten.

Utsikterna för efterfrågan på grovplåt på medellång sikt är goda, eftersom det fortfarande finns ett stort behov av att återinvestera i infrastruktur i Nordamerika. Med högre investeringar förväntas flera slutanvändarsegment, bland annat tung tillverknings- och anläggningsutrustning, att öka. Även efterfrågan från vindkraftssektorn, både onshore och offshore, förväntas förbli positiv på lång sikt.

Strategiska mål:

  • Öka andelen premiumprodukter till 39 % 2023 (2020: 30 % och 2021: 33 %)
  • Öka försäljning till slutanvändare till mer än 50 % (2020: 36 % och 2021: 40 %)
 
 
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

SSAB Americas tillverkar ett brett urval av högklassiga stålprodukter, inklusive avancerade höghållfasta stål som används inom olika branscher. SSAB Americas säljer produkterna både direkt till slutanvändarna och till stålservicecenter. Viktiga kundsegmenten är bland annat energi, tunga transporter, byggindustrin, infrastruktur och bygg- och anläggningsmaskiner.

Produkter

SSAB Americas tillverkar grovplåt och coils. Divisionens stål är 100 % återvinningsbart och tillverkas av återvunnet material till 94 %. Hållbarheten och den höga hållfastheten i plåt och coils som tillverkas av SSAB Americas betyder att produkter som tillverkas av SSAB Americas stål har längre livslängd och minskar kundernas koldioxidavtryck. Det starka och hållbara stålet används till exempel inom transporter, där det ger minskad bränsleförbrukning, och i energisektorn, där det bidrar till övergången till förnybara energikällor som vindkraft.

2016 lanserade SSAB Americas EcoSmart, ett innovativt program för att åskådliggöra SSABs engagemang för en hållbar miljö för kunderna. Nästan 50 kunder har gått med i programmet sedan starten. Kunder som deltar i programmet får sina produkter och dokumentation märkta med EcoSmart-etiketten och visa förtroendet för att SSAB tar sitt miljöansvar som leverantör.

Konkurrenter

Inhemska stålproducenter som Nucor, Cliffs, Evraz, Essar Algoma samt importerade produkter.