SSAB Americas

Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt och coils av hög kvalitet

Fakta

SSAB Americas är den största producenten av grovplåt i Nordamerika och har en stark position genom hög kostnadseffektivitet och kvalitet.

Antal anställda, cirka: 700

Intäkter 2023: 29 775 Mkr

Chef för SSAB Americas: Charles Schmitt

Stålleveranser 2023: 1,8 miljoner ton

Marknadsposition

SSAB är den största producenten och leverantören av plåt av kolstål i Nordamerika, med en marknadsandel på cirka 30 procent 2023. SSAB har en stark marknadsposition inom segmenten energi och tung transport. USA står för cirka 85 procent av omsättningen, Kanada för 10 procent och Latinamerika för 5 procent.
Drivkrafter på marknaden

Det finns ett stort behov av infrastrukturinvesteringar i Nordamerika. Detta innebär att flera slutanvändarsegment, som tung tillverkning och byggnadsutrustning, förväntas öka. Även efterfrågan från vindkraftssektorn förväntas vara fortsatt positiv, och utsikterna för investeringar i rörledningsprojekt är också gynnsamma framöver.

Market position

Styrkor

 • Stark nordamerikansk produktionsbas med branschledande kvalitet och kostnadsläge
 • Moderna stålproduktionsanläggningar med elektriska ljusbågsugnar som använder 99 procent återvunnet skrot som råvara
 • Nära samarbete med slutanvändare och verkstadstillverkare för att utveckla unika, anpassade produkter och lösningar

Strategi

SSAB Americas ansvarar för försäljningen av grovplåt i Nordamerika samt ansvarar för den skrotbaserade stål- och plåtproduktionen i Montpelier, USA. SSAB Americas fokuserar på en hög nivå av service och kvalitet, att behålla den ledande kostnadspositionen och att ha den mest flexibla produktionsstrukturen på marknaden.

SSAB Americas arbetar aktivt med att ha en bra balans mellan försäljning via distributörer och slutanvändare. Fokus ligger också på att öka tillväxten av premiumprodukter för energi-. och offshoresegmenten samt tunga transporter vilket bland annat innefattar järnvägsvagnar och skeppsbyggande.

 

SSAB Americas bidrar till SSABs strategi genom att:

 • Bibehålla en ledande position på SSABs hemmamarknad Nordamerika
 • Öka andelen premiumprodukter
 • Utveckla ett fossilfritt produkterbjudande
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

SSAB Americas tillverkar ett brett urval av högklassiga stålplåtsprodukter, inklusive avancerade höghållfasta stål som används inom många olika branscher. SSAB Americas säljer produkterna både direkt till slutanvändarna och till stålservicecenter.

SSAB Americas huvudsakliga kundsegment:

 • Energi
 • Tunga transporter
 • Byggindustri
 • Infrastruktur
 • Tung utrustning

Produkter

SSAB Americas tillverkar grovplåt och coils. SSAB Americas stål är helt återvinningsbart och består till 99 procent av återvunnet material. Slitstyrkan och hållfastheten hos SSAB Americas plåt och coils innebär att produkter som tillverkas av SSAB Americas stål håller längre och minskar kundernas koldioxidavtryck. Det starka och hållbara stålet används till exempel inom transporter, där det ger minskad bränsleförbrukning, och i energisektorn, där det bidrar till övergången till förnybara energikällor som vindkraft.

År 2023 blev SSABs anläggning i Iowa den första i världen att producera SSAB ZeroTM, framställt av återvunnet stål. Det har i princip noll fossila koldioxidutsläpp, utan massbalansallokering eller nyttjande av utsläppsrätter.

Coils

Konkurrenter

Nucor, Cleveland-Cliffs, EVRAZ, Algoma Steel samt importerade produkter.