SSAB Americas

Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt och coils av hög kvalitet

Fakta

SSAB Americas är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika och har en stark position genom hög kostnadseffektivitet och kvalitet.

Antal anställda, cirka: 650

Intäkter 2022: 32 163 Mkr

Chef för SSAB Americas: Charles Schmitt

Stålleveranser 2022: 1,7 miljoner ton

Marknadsposition

SSAB är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika och har en marknadsandel på cirka 33 % 2020. SSAB har en fortsatt stark ställning på marknaden inom kundsegmenten för energi och tunga transporter. USA står för cirka 85 % av omsättningen, Kanada för 10 % och Latinamerika för 5 %.
Drivkrafter och trender på marknaden

Det finns ett stort behov av nyinvesteringar i infrastruktur i Nordamerika. Detta innebär att flera slutanvändarsegment, såsom tunga tillverknings- och anläggningsutrustning, väntas förbättras. Även efterfrågan från vindkraft väntas förbli positiv, och utsikterna för investeringar i pipelines är också gynnsamma.

Market position

Styrkor

  • Stark nordamerikansk produktions­bas med branschbästa kvalitet och ledande kostnadsposition.
  • Modern stålproduktionsanläggning med elektrisk ljusbågsugn (Electric Arc Furnace, EAF), som använder 99 % återvunnet skrot som råvara
  • Nära samarbete med kunderna för att utveckla unika, anpassade produkter och lösningar som t.ex. Ecosmart

Strategi

SSAB Americas ansvarar för försäljningen av grovplåt i Nordamerika samt ansvarar för den skrotbaserade stål- och plåtproduktionen i Montpelier, USA. SSAB Americas fokuserar på en hög nivå av service och kvalitet, att behålla den ledande kostnadspositionen och att ha den mest flexibla produktionsstrukturen på marknaden. SSAB Americas arbetar aktivt med att ha en bra balans mellan försäljning via distributörer (för närvarande drygt 50 % av försäljningen) och slutanvändare. Fokus ligger också på att öka tillväxten av premiumprodukter för energi och offshoresegmenten samt järnväg och rederi.

 

SSAB Americas ansvarar för följande av koncernens strategiska mål:

SSAB Americas
Andel premiumprodukter, procent

SSAB Americas  Andel premiumprodukter, procent

 

SSAB Americas bidrar till SSABs strategi genom att:

  • Bibehålla en ledande position på SSABs hemmamarknad Nordamerika
  • Öka andelen premiumprodukter
  • Utveckla ett fossilfritt produkterbjudande
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

SSAB Americas tillverkar ett brett urval av högklassiga stålprodukter, inklusive avancerade höghållfasta stål som används inom olika branscher. SSAB Americas säljer produkterna både direkt till slutanvändarna och till stålservicecenter. Viktiga kundsegmenten är bland annat energi, tunga transporter, byggindustrin, infrastruktur och bygg- och anläggningsmaskiner.

Produkter

SSAB Americas tillverkar grovplåt och coils. Divisionens stål är 100 % återvinningsbart och tillverkas av återvunnet material till 94 %. Hållbarheten och den höga hållfastheten i plåt och coils som tillverkas av SSAB Americas betyder att produkter som tillverkas av SSAB Americas stål har längre livslängd och minskar kundernas koldioxidavtryck. Det starka och hållbara stålet används till exempel inom transporter, där det ger minskad bränsleförbrukning, och i energisektorn, där det bidrar till övergången till förnybara energikällor som vindkraft.

2016 lanserade SSAB Americas EcoSmart, ett innovativt program för att åskådliggöra SSABs engagemang för en hållbar miljö för kunderna. Nästan 50 kunder har gått med i programmet sedan starten. Kunder som deltar i programmet får sina produkter och dokumentation märkta med EcoSmart-etiketten och visa förtroendet för att SSAB tar sitt miljöansvar som leverantör.

Coils

Konkurrenter

Nucor, Cleveland-Cliffs, EVRAZ, Algoma Steel samt importerade produkter.