SSAB Multisteel PE

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Normaliserat tryckkärlsstål (grovplåt)

  SSAB Multisteel PE är ett varmvalsat konstruktionsstål för tryckbärande anordningar. PE = Pressure European (uppfyller europeisk standard).

  SSAB Multisteel PE överträffar kraven för flera standardstålsorter och är ett mångsidigt tryckkärlsstål för tryckbärande anordningar som tillverkas av svetsbara finkornsstål. Stålets jämna egenskaper och dess goda formbarhet är förutsättningar för snabb och jämn produktion.

  SSAB Multisteel PE överträffar flera stålstandarder och inkluderar dessa fyra stålsorter: P355N, P355NH, P355NL1 och P355NL2 enligt EN 10028-3.

  SSAB Multisteel PE täcker:

  1) Rumstemperatur (P355N)

  2) Högtemperatur (P355NH)

  3) Lågtemperatur (P355NL1)

  4) Speciell lågtemperatur (P355NL2)

  5) SSAB Multisteel PE (inkluderar 1-4 enligt ovan)

  PED-intyg

  Tryckkärlsstålsorter enligt standarden EN 10028 levereras normalt med kontrollintyg 3.1. Direktiv 2014/68/EU (PED) kräver att tillverkarens kvalitetssystem är godkänt av en extern ackrediterad myndighet (notifierat organ).

  SSAB Europe Oy i Brahestad innehar PED-godkännande från DNV.

  SSAB Brahestad innehar PED-godkännande för stål som omfattas av EN 10028-3 som baseras på EN 10028-1.

  Dimensionsintervall

  SSAB Multisteel PE finns i tjocklekar mellan 5.00 och 150.00 mm.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns
   (min MPa)
   Brottgräns
   (MPa)
   Förlängning A5
   (min %)
   6.00 - 16.000.236 - 0.6299 355 490 - 630 22
   16.01 - 40.000.6303 - 1.575 345 490 - 630 22
   40.01 - 60.001.575 - 2.362 335 490 - 630 22
   60.01 - 100.002.363 - 3.9370 315 470 - 610 21
   100.01 - 150.003.9374 - 5.9055 305 460 - 600 21
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna fås fram ut prover tagna tvärs valsningsriktningen.

    Varmdragprovet görs vid +300 °C enligt EN 10028-3 och EN 10028-1

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     SSAB Multisteel PE 27 J / -50 °C
     EN 10028-3 P355N, P355NH 30 J / -20 °C
     EN 10028-3 P355NL1 27 J / -40 °C
     EN 10028-3 P355NL2 27 J / -50 °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      SSAB Multisteel PE
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -50 °C
      EN 10028-3 P355N, P355NH
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      30 J / -20 °C
      EN 10028-3 P355NL1
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -40 °C
      EN 10028-3 P355NL2
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -50 °C

      Slagseghetsprovet görs tvärs valsriktningen enligt EN 10028-1 och EN 10028-3

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Nb
       (max %)
       0.18 0.50 1.70 0.020 0.005 0.05
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Kolekvivalent CEV

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 5.00 - 50.000.197 - 1.969 50.01 - 150.001.969 - 5.9055
         CEV
         (max %)
         0.43 0.45
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Toleranser

          Tjocklekstolerans: ¾ av toleransen enligt EN 10029 Klass B.

          Bredd och längd enligt EN 10029.

          Planhetstolerans 6 mm/m.

          Ytbeskaffenhet enligt EN 10163-2 klass B subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Normaliserat.

          Ytbehandling

          Blästrad och rostskyddsbehandlad yta (primer) kan fås på begäran

          Kontrollintyg

          SSAB Multisteel PE går att få med två olika kontrollintyg:

          EN 10204-3.1-intyg för SSAB Multisteel PE.

          EN 10204-3.1/PED2014/68/EU för P355NL1/NL2/NH/N EN 10028-3.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning

          Svetsbarheten är utmärkt för alla svetsmetoder. Kraven på förhöjd arbetstemperatur är lägre än för motsvarande hållfasthetsgrader enligt standarden. Det innebär enklare svetsning och kostnadsbesparingar för användaren.

          Angående krav på förhöjd arbetstemperatur, konsultera vår tekniska kundtjänst.

          Kallformning

          SSAB Multisteel erbjuder bättre formbarhet än motsvarande stål enligt standarden. Lyckad formning kräver att tillverkaren använder god verkstadsteknik. Slitna verktyg, otillräcklig smörjning, ytrepor samt kantgrader kan påverka formningsresultatet.

          Garanterad minsta invändiga bockningsradie 2 x t upp till 30 mm tjock plåt. Detta gäller oavsett valsriktning och för 90 graders bock, t = plåttjockleken.

          Värmebehandling

          Rekommendationer för avspänningsglödgning och normalisering.

          Temperatur för avspänningsglödning: 550–600°C (målvärde 580°C)

          Uppvärmningstid 2 minuter/millimeter plåttjocklek, dock minst 30 minuter. Långsam avsvalning i ugnen.

          Normaliseringstemperatur 900–940°C (målvärde 920°C)

          Uppvärmningstid 1 minut/millimeter plåttjocklek, dock minst 20 minuter. Avsvalning i fria luften.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

          Kontakt information

          www.ssab.com/contact