Hardox® HiTuf

Få teknisk rådgivning

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Stål med extra hög seghet för slitdelar i konstruktioner

Hardox® HiTuf är ett slitstål med garanterad slagseghet. Det har nominell hårdhet på 350 HBW och är ett bra val för slitdelar i verktyg som tjocka skäreggar, rivningsverktyg och klyvsågar.

Dimensionsintervall

Hardox® HiTuf finns i tjocklekar mellan 40 – 160 mm. Hardox® HiTuf finns i bredder upp till 3 350 mm och längder upp till 14 630 mm. För tjocklekar över 125 mm är den föredragna bredden 1 650 mm. Det finns mer detaljerad information om dimensionerna i dimensionsprogrammet.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkt Tjocklek
  (mmin)
  Hårdhet 1)
  (HBW)
  Typisk Sträckgräns
  (MPaksi), icke garanterat
  Hardox® HiTuf 40.0 - 160.01.575 - 6.299 310 - 370 850123
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   1) Brinell Hardness, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en frästyta 0.5 - 3.0 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton.

   Den nominella materialtjockleken kommer inte att variera mer än ± 15 mm från provstavens.

   Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Tvärsprov, garanterad slagenergi,
    Charpy V 10x10 mm provstav 1)
    Hardox® HiTuf 40 J / -40 °C
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Hardox® HiTuf
     Tvärsprov, garanterad slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     40 J / -40 °C

     1) Slagprovning enligt ISO EN 148 per smälta och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester. Enstaka värde 70 % av specificerat genomsnitt.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.20 0.60 1.60 0.050 0.020 0.70 2.0 0.70 0.005
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 40.0 - 70.01.575 - 2.7560 70.1 - 160.02.760 - 6.299
        Max CET(CEV) 0.38 (0.56) 0.41 (0.67)
        Typ CET(CEV) 0.36 (0.55) 0.39 (0.64)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

         Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

         Längd och bredd

         Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

         Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

         Form

         Toleranser enligt EN 10029.

         Planhet

         Toleranser enligt Hardox® planhetsgaranti klass C, som är restriktivare än EN 10029 klass N.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är härdat.  Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter efter överenskommelse.

         Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

         Hardox® HiTuf är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och,vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper finns inte kvar efter exponering för temperaturer över 450°C.

         Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med den här produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.