Hardox® HiTuf

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Stål med extra hög seghet för slitdelar i konstruktioner

  Hardox® HiTuf är ett slitstål med garanterad slagseghet. Det har nominell hårdhet på 350 HBW och är ett bra val för slitdelar i verktyg som tjocka skäreggar, rivningsverktyg och klyvsågar.

  Dimensionsintervall

  Hardox® HiTuf finns i tjocklekar mellan 40 – 160 mm. Hardox® HiTuf finns i bredder upp till 3 350 mm och längder upp till 14 630 mm. För tjocklekar över 125 mm är den föredragna bredden 1 650 mm. Det finns mer detaljerad information om dimensionerna i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mmin)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Typisk Sträckgräns
   (MPaksi), icke garanterat
   Hardox® HiTuf 40.0 - 160.01.575 - 6.299 310 - 370 850123
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Brinell Hardness, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en frästyta 0.5 - 3.0 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton.

    Den nominella materialtjockleken kommer inte att variera mer än ± 15 mm från provstavens.

    Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Hardox® HiTuf 40 J / -40 °C29 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Hardox® HiTuf
      Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      40 J / -40 °C29 ft-lbs / -40 °F

      1) Slagprovning enligt ISO EN 148 per smälta och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester. Enstaka värde 70 % av specificerat genomsnitt.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.20 0.60 1.60 0.050 0.020 0.70 2.0 0.70 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 40.0 - 70.01.575 - 2.7560 70.1 - 160.02.760 - 6.299
         Max CET(CEV) 0.38 (0.56) 0.41 (0.67)
         Typ CET(CEV) 0.36 (0.55) 0.39 (0.64)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

          Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

          Längd och bredd

          Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

          Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Hardox® planhetsgaranti klass C, som är restriktivare än EN 10029 klass N.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat.  Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter efter överenskommelse.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

          Hardox® HiTuf är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och,vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper finns inte kvar efter exponering för temperaturer över 450°C.

          Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med den här produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.