Vad är konstruktionsstål?

Beskrivningen ”konstruktionsstål” gäller normalt för ett formbart kallformningsstål med sträckgränser från ca 350 MPa upp till 1300 MPa. Stål med högre sträckgränser – normalt omkring 600 MPa - benämns ofta avancerat höghållfast stål (AHSS).

Höghållfast stål kan användas tunnare än ordinärt stål och ändå göra utrustningen starkare. Bockning och svetsning av stålet i exempelvis en ihålig rektangulär baffel ger komponenten ett högt styrka/vikt-förhållande.

Minskad tjocklek gör att komponenterna i konstruktionsstål blir lättare. Genom att uppgradera en lyftarm från 650 MPa-stål till 1300 MPa-stål öppnar sig nya designmöjligheter. En lyftarms hållfasthet kan till exempel ökas med 70 % för högre lyftförmåga samtidigt som mängden material som krävs för att bygga lyftarmen reduceras med 40 %. 

Uppgradering till kraftigare och tunnare stål höjer nyttolasten och sparar bränsle under drift. Detta minskar utrustningens koldioxidavtryck. När man tillverkar behöver man inte använda lika mycket stål och svetsningen går fortare och det krävs mindre tillsatsmaterial för en mer kostnadseffektiv och resurssnål produktion.

Fördelarna med att använda höghållfast konstruktionsstål

Höghållfast stål kan användas tunnare än ordinärt stål och ändå göra utrustningen starkare. Bockning och svetsning av stålet i exempelvis en ihålig rektangulär baffel ger komponenten ett högt styrka/vikt-förhållande.

Minskad tjocklek gör att komponenterna i konstruktionsstål blir lättare. Genom att uppgradera en lyftarm från 650 MPa-stål till 1300 MPa-stål öppnar sig nya designmöjligheter. En lyftarms hållfasthet kan till exempel ökas med 70 % för högre lyftförmåga samtidigt som mängden material som krävs för att bygga lyftarmen reduceras med 40 %. 

Uppgradering till kraftigare och tunnare stål höjer nyttolasten och sparar bränsle under drift. Detta minskar utrustningens koldioxidavtryck. När man tillverkar behöver man inte använda lika mycket stål och svetsningen går fortare och det krävs mindre tillsatsmaterial för en mer kostnadseffektiv och resurssnål produktion.

Konstruktionsstål finns i olika utföranden

  • Varmvalsad plåt
  • Varmvalsad tunnplåt
  • Kallvalsad bandplåt
  • Metallbelagda
  • Rör och profiler
 

Där höghållfast konstruktionsstål används

Höghållfast konstruktionsstål är ett mycket mångsidigt material. Det används för stålkonstruktioner som drar nytta av den höga hållfasthet och formbarhet som kännetecknar denna typ av stål. Den har också hög seghet enligt Charpy slagprov enligt Charpy. Detta stål har egenskaper som följer vanliga standarder som ASTM A1011, ASTM A1018, ASTM A514, EN 10 149 och EN 10 025.

I entreprenadmaskiner används den för fordonsramar och andra lastbärande delar. I tunga transporter används konstruktionsstål ofta för hjulbalkar och tvärbalkar. Stålets hållfasthet används för att minska lastbilens totalvikt och bränsleförbrukning.

Lyftindustrin förlitar sig på konstruktionsstål för att tillverka högpresterande mobilkranar och lastare. Kranbommar kan bära mer last och nå högre när de är tillverkade av starkt stål i tunnare dimensioner.

Jordbruksutrustning gynnas också av användning av höghållfast konstruktionsstål. Stark och lätt utrustning har högre lastkapacitet och är skonsammare mot marken vid tomkörning. Bredare räckvidd gör det möjligt att täcka mer mark med färre vändor, vilket ökar lantbrukarnas produktivitet.

Bil- och lastbilspåbyggnadstillverkare strävar alltid efter att minska vikten och samtidigt förbättra fordonssäkerheten. Det är ett område där ultrahöghållfast stål (UHSS) blir allt vanligare.

Strenx® konstruktionsstål för starkare och lättare utrustning

Strenx ® konstruktionsstål är ett av världens bredaste utbud av konstruktionsstål när det gäller hållfasthet och mått. Den finns med sträckgränser från 600 till 1 300 MPa.

Lyfttruckar lyfter med Strenx®-stål

Horyong lyfttruckar når nya höjder med höghållfast Strenx ® stål, med den kvalitet, säkerhet och beständighet som kunderna vill ha.

Kallpressning av 1500 och 1700 MPa fordonsstål

Japanska biltillverkare och deras underleverantörer kallpressar nu vissa karossdelar av 1,5 GPa-stål. 

Andra konstruktionsstål från SSAB

Docol® stål är specialiserat för fordonstillämpningar

Starka och lätta applikationer i Docol ® AHSS och UHSS hjälper konstruktörer och tillverkare att minska CO -utsläppen, sänka kostnaderna och garantera säkerheten.

SSAB Laser® håller sig rakt vid skärning

SSAB Laser ® är ett avancerat höghållfast konstruktionsstål för laserskärning med en garanterad maximal planhetsavvikelse på 3,0 mm/m, både före och efter laserskärning.

SSAB Domex® är optimerat för mångsidighet

SSAB Domex ® är ett brett utbud av mångsidiga konstruktionsstål på 220-550 MPa som ger enastående kallformnings-, maskinbearbetnings- och svetsningsprestanda.

SSAB Multisteel täcker 355 MPa-sortimentet

SSAB Multisteel är ett konstruktionsstål som uppfyller ett antal europeiska och amerikanska standarder för konstruktions-, skeppsbyggnads- och tryckkärlsstandarder för 355 MPa-stål.