SSAB i korthet

En starkare, lättare och mer hållbar värld

SSAB är ett globalt stålföretag som är världsledande inom höghållfasta stål och relaterade tjänster. Vår vision är att bidra till en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB siktar på att bli det första stålföretaget i världen att erbjuda fossilfritt stål på marknaden 2026, och att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030.

SSAB är organiserat i fem rörelsesegment: de tre divisionerna SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas samt de helägda dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction.

 

Våra rörelsesegment – ledande inom respektive sektor

SSAB Special Steels
SSAB Special Steels ansvarar globalt för försäljning av SSABs seghärdade stål (Quenched & Tempered, Q&T) och avancerade höghållfasta stål 
(AHSS), samt stål- och plåtproduktionen i Oxelösund, Sverige, och Mobile, USA.

SSAB Europe
SSAB Europe ansvarar för försäljning av produkter inom tunnplåt, grovplåt och rör i Europa, den globala affären för kundsegmentet Automotive (AHSS) samt stål- och plåtproduktionen i Brahestad och Tavastehus, Finland, samt i Luleå och Borlänge, Sverige.

SSAB Americas
SSAB Americas ansvarar för försäljningen av grovplåt i Nordamerika samt för stål- och plåtproduktionen i Montpelier, USA.

Tibnor
Tibnor är koncernens fullsortiments-distributör av stål och metaller i Norden och Baltikum. Tibnor köper och säljer material, producerat av både SSAB och andra leverantörer.

Ruukki Construction
Ruukki Construction tillverkar och säljer energieffektiva byggnads-lösningar, med fokus på norra och östra Europa.

 

SSAB har en stark global närvaro med anställda i över 50 länder.

SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på ca. 8,8 miljoner ton.

 ssab euroblech

Vision och värderingar

ssab story image

The SSAB Story

Nyckeln till SSABs framgångar har alltid varit vår ständiga strävan att utveckla, förbättra och förnya våra stål och tillhörande tjänster.
ssab history image

Historia

Domnarvets Järnverk började sin verksamhet redan 1878.
Corporate identity and brands

Företagsidentitet och varumärken

SSABs renommé och styrkan i SSABs varumärken hör till företagets mest värdefulla tillgångar. Alla företagets varumärken har samma modervarumärke: SSAB.

Stålspråkets ABC

Stålspråkets ABC – en ordlista
cold roll mill image

Vi är unika

 • Global ledare inom höghållfasta stål
 • Innovativa tjänster och tillämpningar
 • Ledande positioner på hemmamarknaderna i Norden och USA
 • Långsiktiga kundrelationer
 • Starkt fokus på slutanvändarna
 • Globalt erkända varumärken
 • Först i fossilfritt stål
SSAB Nasdaq

SSAB är börsnoterat på Nasdaq Nordic Exchange i Stockholm

och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors

 • Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige
 • Vd och koncernchef, Martin Lindqvist
 • SSAB har cirka 14 500 anställda i över 50 länder
 • Intäkter: 119 Mdkr (2023)