Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Det bockbara, svetsbara och slittåliga stålet.

Hardox® 500 är ett bockbart och svetsbart abrasionståligt stål med nominell hårdhet på 500 HBW. Lämpligt för tillämpningar som kräver högre slitstyrka. Hardox® 500 ökar nyttolast och livslängd samtidigt som det har god bearbetbarhet och seghet.

Dimensionsintervall

Hardox® 500 finns som plåt i tjocklek 4.0 – 103 mm och som Hardox® 500 tunnplåt i tjocklek 2.0 – 7.0 mm. Hardox® 500 plåt finns i bredd upp till 3 350 mm och längd upp till 14 630 mm. Hardox® 500-plåt finns i bredder upp till 1 650 mm och längder upp till 16 000 mm. Det finns mer information om dimensionerna i dimensionsprogrammet.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkt Tjocklek
  (mmin)
  Hårdhet 1)
  (HBW)
  Typisk Sträckgräns
  (MPaksi), icke garanterat
  Hardox® 500 tunnplåt 2.0 - 7.00.079 - 0.275 470 - 530 2) 1400203
  Hardox® 500 grovplåt 4.0 - 32.00.157 - 1.260 470 - 530 1400203
  Hardox® 500 grovplåt 32.1 - 103.01.264 - 4.055 450 - 540 1400203
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   1) Brinellhårdhet, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en fräst yta 0.5 - 3 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton. Den nominella tjockleken på de levererade plåtarna kommer inte att variera mer än +/- 15 mm från provstaven som använts för hårdhetstestning. För tunnplåt är Brinell hårdhetstest enligt EN ISO 6506-1 för varje värmebehandlingsindivid / coil. Hårdheten mäts på en fräst yta 0.3 - 2.0 mm underytan.

   2) Hårdhetstest utförs inte eller garanteras inte för Hardox®-produkter med tjocklekar < 2,5 mm. Angivna hårdhetsvärden för tjocklekar < 2,5 mm baseras på en omvandling av brottgränsvärdet. Mer information finns i datablad 2067 – Hårdhetsomvandling av tunn Hardox® slitplåt.

   Den nominella tjockleken på de levererade plåtarna kommer inte att avvika mer än +/- 15 mm från provstaven som använts för hårdhetstestning.

   Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
    Charpy V 10x10 mm provstav 1)
    Hardox® 500 tunn- & grovplåt 37 J / -40 °C27 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Hardox® 500 tunn- & grovplåt
     Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     37 J / -40 °C27 ft-lbs / -40 °F

     1) Slagseghet mäts efter överenskommelse. För tjocklekar mellan 6 och 11,9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Den angivna segheten blir då proportionerlig i förhållande till provstavens tvärsnittsområde jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm). Slagprovning enligt ISO EN 148. Genomsnitt av tre tester.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Produkttyp C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      Tunnplåt 0.27 0.50 1.60 0.025 0.010 1.20 0.25 0.25 0.005
      Grovplåt 0.30 0.40 1.30 0.020 0.010 2.20 2.0 0.40 0.005
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Produkttyp Tunnplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt
        Tjocklek (mmin) 2.0 - 7.00.079 - 0.275 4.0 - 13.00.157 - 0.512 13.1 - 19.90.515 - 0.783 20.0 - 39.90.787 - 1.571 40.0 - 103.01.575 - 4.055
        Max CET(CEV) 0.40 (0.52) 0.38 (0.53) 0.43 (0.64) 0.45 (0.66) 0.50 (0.91)
        Typ CET(CEV) 0.38 (0.50) 0.37 (0.51) 0.41 (0.63) 0.41 (0.63) 0.48 (0.86)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser i enlighet med Hardox® tjockleksgaranti.

         Hardox® garanti uppfyller kraven enligt EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser plåt. Toleranserna för tunnplåt är enligt en ½ EN 10051.

         Längd och bredd

         Enligt SSABs dimensionsprogram. För grovplåt är toleranserna i enlighet med SSAB:s råkantstandard eller toleranser som uppfyller EN 10029. Toleranserna uppfyller EN 10051 för tunnplåt, snävare toleranser kan fås på begäran.

         Form

         Toleranserna är i enlighet med EN 10029 för plåt och enligt EN 10051 för tunnplåt.

         Planhet

         Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass D för plåt,vilket är striktare än EN 10029. För tunnplåt är toleranserna i enlighet med Hardox® planhetsgarantier klass A, som har snävare toleranser än EN 10051. 

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är härdat (Q) eller härdat och värmebehandlat (QT). Hardox® grovplåt levereras med klippta eller termiskt skurna kanter och tjocklekar över 80 mm levereras som standard med råkant. Hardox® -tunnplåt levereras som standard med valsad yta och råkant.

         Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

         Bockbarhet för plåt är i enlighet med Hardox® bockningsgarantier klass G. För tunnplåt, bockbarheten är enligt Hardox® bockningsgarantier klass D tillämplig.

         Hardox® wear plate är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 250ºC .

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.