Intressenter och medlemskap

Vårt mål är att ha en regelbunden och öppen dialog med våra intressenter. Det ökar tilltron på SSABs förmåga att hantera risker och utnyttja möjligheter, vilket samtidigt förbättrar vår utveckling som företag.

Intressentgrupper

  • Befintliga och potentiella kunder

  • Befintliga och potentiella anställda

  • Aktieägare, investerare och finansiärer

  • Befintliga och potentiella leverantörer

  • Lokala samhällen i närheten av våra produktionsanläggningar

  • Myndigheter och organisationer

Medlemskap i organisationer

Globalt: Leadership Group for Industry Transition (LeadIT), Energy Transitions Commission (ETC), First Movers Coalition

Europa: Eurofer, Corporate Leadership Group (CLG) (indirekt genom medlemskapet i Hybrit Development AB)

Sverige: Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet), Fossilfritt Sverige

Finland: Finska metallproducenter, Suomen ElFi (Stora finska elkonsumenter), Finska teknikindustrifederationen

Nordamerika: American Iron and Steel institute (AISI), National Association of Manufacturers (NAM), Steel Manufacturers Association (SMA)

SSABs klimatpolitiska engagemang

SSABs samarbete med politiska beslutsfattare, på global, europeisk och nationell nivå, syftar till att informera om möjligheter och utmaningar kopplade till stålindustrins minskning av koldioxidutsläpp. Klimatpolitik, energipolitik och industripolitik är särskilt intressanta områden för SSAB, samt frågor relaterade till offentlig finansiering och effektiva tillståndsprocesser. För våra påverkansaktiviteter i EU är SSAB registrerat i EU Transparency Register.

SSABs klimatpolitiska engagemang är beslutat av vd och utgår från företagsstrategin, uppförandekoden och SSABs stöd för målen i Parisavtalet.

Se Årsredovisningen för mer information om SSAB:s klimatpolitiska arbete.