Rapporter och presentationer

Årsredovisning

3/23/2023 | pdf 7.52 Mb
Årsredovisning 2022
3/16/2022 | pdf 9.22 Mb
Årsredovisning 2021
3/16/2022 | zip 1.22 Mb
Finansiella rapporter 2021 (ESEF)

Delårsrapporter

1/21/2024 | pdf 843 Kb
Bokslutskommunikén 2023
10/19/2023 | pdf 730 Kb
Rapport för tredje kvartalet 2023
7/17/2023 | pdf 385 Kb
Rapporten för det andra kvartalet 2023
4/25/2023 | pdf 601 Kb
Rapport för första kvartalet 2023
10/23/2022 | pdf 955 Kb
Rapport för tredje kvartalet 2022

Resultatpresentationer

1/21/2024 | pdf 1.51 Mb
Result for 2023 presentation
10/19/2023 | pdf 1.6 Mb
Result for the third quarter 2023 presentation
7/17/2023 | pdf 1.27 Mb
Result for the second quarter 2023 presentation
4/25/2023 | pdf 913 Kb
Result for the first quarter 2023 presentation