Rapporter och presentationer

Under denna sektion hittar du SSABs finansiella rapporter, resultatpresentationer, information från bolagsstämmor, bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter, presentationer från kapitalmarknadsdagar, information för skuldinvesterare och andra presentationer om SSAB. Du kan selektera rapporter och presentationer genom att välja år och kvartal eller genom att välja en viss typ av efterfrågad information.

Bokslutskommunikén 2022

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella och hållbarhetsmässiga utveckling under 2022. Hållbarhetsredovisningen är upprättat enligt GRI Standards, inkluderar rapportering enligt EU:s taxonomiförordning och information utifrån TCFD:s rekommendationer.