Faktablad

På denna sida

SSAB A Aktie, (SSAB A), Stockholm

Nyckeltal

Större aktieägare