Hardox® 450

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Det populäraste slitstarka stålet med utmärkta konstruktionsegenskaper.

  Hardox® 450 ett abrasionståligt stål med en nominell hårdhet på 450 HBW. Hardox® 450 kombinerar god bockbarhet och svetsbarhet. Produkterna kan användas i många slags komponenter och konstruktioner som är utsatta för slitage. Hardox® 450 är 50 Brinell hårdare än vår 400-sort och ger bättre bucklings- och slitagemotstånd och håller längre, så du kan göra ännu större besparingar.

  Dimensionsintervall

  Hardox® 450 finns i tjocklek 3.2 – 130 mm som plåt, som tunnplåt i tjocklek 2.0 – 8.0 mm och som CR-plåt i tjocklek 0.8 – 2.1 mm. För tjocklekar över 80 mm är den föredragna bredden 1 650 mm. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mmin)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi), garanterat
   Typisk Sträckgräns
   (MPaksi), icke garanterat
   Hardox® 450 CR tunnplåt 0.8 - 2.100.031 - 0.083 425 - 475 2) 1370 - 1600199 - 232 1250181
   Hardox® 450 tunnplåt 2.0 - 8.00.079 - 0.315 425 - 475 1250181
   Hardox® 450 grovplåt 3.2 - 80.00.126 - 3.150 425 - 475 1250181
   Hardox® 450 grovplåt 80.1 - 103.03.154 - 4.055 410 - 475 1250181
   Hardox® 450 grovplåt 103.1 - 130.04.059 - 5.118 390 - 475 1250181
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Brinell hårdhets test, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en frästyta 0.5 - 3 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton.

    2) Hårdhetstest varken utförs eller garanteras för Hardox® 450 kallvalsat material. Hårdhetsintervallet är en omvandling från draghållfastheten.

    Den nominella tjockleken på de levererade plåtarna kommer inte att variera mer än +/- 15 mm från provstaven som använts för hårdhetstestning.

    Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav
     Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Hardox® 450 tunn- & grovplåt 50 J / -40 °C37 ft-lbs / -40 °F
     Hardox® 450 Tuf 27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      1) Slagprov utförs på tjocklekar ≥ 6 mm för grovplåt och ≥ 3 mm för tunnplåt . För tjocklekar mellan 3 och 11,9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsområde jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm). Slagprovning enligt ISO EN 148 per charge och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester.

      2) Enstaka värde 70 % av specificerat genomsnitt.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Produkttyp C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       CR tunnplåt 0.19 0.30 1.50 0.020 0.005 0.10 0.10 0.05 0.004
       Tunn- & grovplåt 0.26 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.50 0.60 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Produkttyp CR tunnplåt Tunnplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt
         Tjocklek (mmin) 0.8 - 2.100.031 - 0.083 2.0 - 8.00.79 - 0.315 3.2 - 4.90.126 - 0.193 5.0 - 9.90.197 - 0.390 10.0 - 19.90.394 - 0.783 20.0 - 39.90.787 - 1.571 40.0 - 80.01.575 - 3.150 80.1 - 130.03.154 - 5.118
         Max CET(CEV) 0.36 (0.49) 0.35 (0.48) 0.37 (0.48) 0.38 (0.49) 0.39 (0.52) 0.41 (0.60) 0.43 (0.74) 0.41 (0.67)
         Typ CET(CEV) 0.32 (0.41) 0.26 (0.39) 0.29 (0.39) 0.33 (0.45) 0.36 (0.48) 0.38 (0.56) 0.38 (0.61) 0.39 (0.64)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser i enlighet med Hardox® tjockleksgarantier.

          Hardox® garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A för plåt. För tunnplåt uppfyller garantierna 1/2 EN 10051 och EN 10131 för kallvalsade tunnplåtsprodukter.

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. För plåt är toleranserna i enlighet med SSAB:s råkantstandard eller toleranser som uppfyller EN 10029 och EN 10131 kallvalsad plåt. Toleranserna uppfyller EN 10051 för tunnplåt, snävare toleranser kan fås på begäran.

          Form

          Toleranser I enlighet med EN 10029 för plåt, EN 10051 för tunnplåt och EN 10131 för kallvalsad tunnplåt.

          Planhet

          Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass D för plåt, som är striktare än EN 10029. För tunnplåt är toleranserna i enlighet med Hardox® planhetsgarantier klass A, som har snävare toleranser än EN 10051. För kallvalsade plåtar överensstämmer toleranserna med Hardox® planhetsgarantier klass B.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat (Q) eller härdat och värmebehandlat (QT). Hardox® 450-plåt levereras med klippta eller termiskt skurna kanter och tjocklekar över 80 mm levereras som standard med råkant. Hardox® 450-tunnplåt levereras som standard med valsad yta och råkant. Hardox® 450 kallvalsad plåt (0.80– 2.10 mm) levereras som kallvalsad yta.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

          Bockbarhet för plåt är i enlighet med Hardox® bockbarhetsgaranti klass F. För tunnplåt, bockbarheten är enligt Hardox® bockningsgaranti klass B. För kallvalsad tunnplåt är bockbarheten enligt klass C.

          Hardox® 450 och Hardox® 450 Tuf är inte avsedda för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och,vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 250 °C.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med denna produkt. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.