Återköpsprogram

Här hittar du information om återköp ev egna aktier. Rapporter om återköpen publiceras veckovis.

På denna sida

Veckovisa pressmeddelanden

mar 6
Legala pressmeddelanden

SSABs återköpsprogram är nu genomfört och avslutat

Investerare Aktieåterköp

Återköpsprogrammet som SSAB AB (publ) offentliggjorde den 25 oktober 2023 är nu genomfört och avslutat, då sammanlagt 33 217 659 egna aktier har återköpts till ett sammanlagt belopp om 2,5 miljarder kronor.

mar 5
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 10 2024

Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 04 mars 2024 återköpt sammanlagt 339 829 egna aktier, varav 82 820 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 257 009 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

mar 4
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 09 2024

Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 26 – 29 februari och 01 mars 2024 återköpt sammanlagt 1 742 000 egna aktier, varav 437 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 305 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

feb 26
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 08 2024

Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 19 – 23 februari 2024 återköpt sammanlagt 1 642 433 egna aktier, varav 412 853 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 229 580 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

feb 19
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 07 2024

Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 12 – 16 februari 2024 återköpt sammanlagt 1 601 000 egna aktier, varav 400 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 201 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Relaterade dokument

Bemyndigande från årsstämman