Återköpsprogram

Här hittar du information om återköp ev egna aktier. Rapporter om återköpen publiceras veckovis.

På denna sida

Veckovisa pressmeddelanden

dec 4
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 48 2023

Investerare Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 27 november - 01 december 2023 återköpt sammanlagt 1 698 000 egna aktier, varav 416 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 282 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

nov 27
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 47 2023

Investerare Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 20 - 24 november 2023 återköpt sammanlagt 2 016 000 egna aktier, varav 492 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 524 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

nov 20
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 46 2023

Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 13 - 17 november 2023 återköpt sammanlagt 2 145 000 egna aktier, varav 515 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 630 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

nov 13
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 45 2023

Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 6 - 10 november 2023 återköpt sammanlagt 2 224 000 egna aktier, varav 552 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 672 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

nov 6
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 44 2023

Aktieåterköp

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 30 oktober-3 november 2023 återköpt sammanlagt 2 368 000 egna aktier, varav 578 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 790 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Relaterade dokument

Bemyndigande från årsstämman