Hållbarhet

Allt vi gör syftar till att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för oss och våra kunder. Vi vill vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden och i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030.

Fossilfritt stål Års- och hållbarhetsredovisning

Transforming the future of steel

SSABs banbrytande fossilfria teknik är den första verkliga omvandlingen inom stålproduktion på flera hundra år. Våra kunder världen över kommer att ha tillgång till höghållfast premiumstål, anpassat för framtiden.

Först med fossilfritt stål

SSAB vill vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden och i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030. Redan idag har SSABs stål miljömässiga fördelar för våra kunder.

Hållbarhetsområden

SSABs hållbarhetsarbete omfattar många olika områden som exempelvis miljö, hälsa och säkerhet, affärsetik och inkludering och mångfald.

Rapporter och presentationer

Här finns SSABs rapporter, dokument och presentationer tillgängliga.

Hållbarhetsnyheter

jun 11
Andra nyheter

Ruukki-tak i SSAB fossilfritt stål på lyxiga Sunday Morning Resort i finska Lappland

Ruukki Construction, en del av SSAB, har tecknat avtal med reseföretaget Experience Pyhä Oy om leverans av Ruukki® Classic LowCarbon-tak i SSAB Fossil-free™ stål till reseföretagets ekologiskt profilerade semesteranläggning i Pyhätunturi i finska Lappland. I framtiden kommer tak av den typ som installeras på Honkatalot™ byggnader att ha upp till 70 procent mindre klimatpåverkan än motsvarande produkter av konventionella stålsorter.

maj 31
Andra nyheter

Accenture tillhandahåller konsulttjänster för SSABs omställning till fossilfria elektrostålverk

SSAB och Accenture har tecknat ett långsiktigt ramavtal om att tillhandahålla konsult- och tekniktjänster för att stödja SSABs omställning till fossilfritt stål. Accenture kommer att leda utformningen och implementeringen av den tekniska affärsplattformen som omfattar flera områden och processer i de nya elektrostålverken. Den första implementeringen görs vid elektrostålverket i Luleå.

maj 20
Andra nyheter

Ruukki lanserar ett nytt produkterbjudande; LowCarbon – med utsläppsminskningar på upp till 70 procent

Ruukki Construction, ett bolag i SSAB-koncernen, lanserar ett nytt produkterbjudande, Ruukki[®] LowCarbon. Detta är Ruukkis svar på allt hårdare miljöbestämmelser och på kundernas önskemål att kunna minska livscykelutsläppen från sina byggnader. Den första produkten i sortimentet är Ruukki[®] Classic LowCarbon, en takprofil vars utsläppspåverkan är upp till 70 procent lägre än från en motsvarande takprofil av standardstål. I Skandinavien kommer taksortimentet för bostadshus att marknadsföras under namnet Plannja Infinity.