Hållbarhet

Allt vi gör syftar till att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för oss och våra kunder. Vi vill vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden 2026 och i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030.

Fossilfritt stål Års- och hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsstrategi och styrning

Hållbarhet är en del av SSABs affärsstrategi.

Först med fossilfritt stål

SSAB vill vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden 2026 och i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030. Redan idag har SSABs stål miljömässiga fördelar för våra kunder.

Hållbarhetsområden

SSABs hållbarhetsarbete omfattar många olika områden som exempelvis miljö, hälsa och säkerhet, affärsetik och inkludering och mångfald.

Rapporter och presentationer

Här finns SSABs rapporter, dokument och presentationer tillgängliga.

Hållbarhetsnyheter

feb 21
Andra nyheter

SSAB och VR introducerar e-truckar i lokala leveranser i Finland

SSAB Europe och VR Transpoint, som ansvarar för VR:s logistikverksamhet, har inlett ett gemensamt projekt för att elektrifiera tunga industritransporter. SSAB Europe kommer att investera i laddningspunkter för tunga fordon vid Hämeenlinnaanläggningen i Finland. VR kommer att investera i utsläppssnåla vägtransporter genom att förvärva helelektriska lastbilar för SSAB Europes leveranser. De helt eldrivna lastbilarna kommer att vara bland de största i fråga om total vikt för regelbundna kundleveranser i Finland.

feb 9
Andra nyheter

Nytt tak till 16 flerfamiljshus i Ukraina med takprodukter donerade av SSAB och Ruukki

Det humanitära återuppbyggnadsarbetet i Ukraina, som samordnas av den svenska välgörenhetsorganisationen OperationAid, fortsätter med att reparera hus som skadats av rysk aggression. I januari 2024 renoverades 16 hyreshus i Mykolaiv-regionen med takmaterial som donerats av SSAB och Ruukki.

feb 7
Andra nyheter

SSAB i Italien driver produktionen med fossilfri energi

SSAB Swedish Steel S.p.A, som grundades i Ghedi i Italien 1995, installerade solpaneler på taket till sin produktionsanläggning i slutet av 2023. Produktionen drivs nu helt med fossilfri energi, i linje med SSABs strategi att bidra till en mer hållbar värld.