SSAB Multisteel PA

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Normaliserat tryckkärlsstål (grovplåt). SSAB Multisteel PA är ett varmvalsat konstruktionsstål för tryckkärl (tryckbärande anordningar) PA = Pressure American (uppfyller amerikansk standard).

  SSAB Multisteel PA överträffar kraven för flera standardstålsorter och är ett mångsidigt tryckkärlsstål för tryckbärande anordningar tillverkade av svetsbara finkornsstål. Stålets jämna egenskaper och dess goda formbarhet är förutsättningar för snabb och jämn produktion. SSAB Multisteel PA överträffar kraven i flera stålstandarder och inkluderar tre stålsorter: SA/A516 GR 60, SA/A516 GR 65 och SA/A516 GR 70 enligt ASME/ASTM SA/A516

  GR-siffran t.ex. "GR 70" anger minimum brottgräns (ksi) SSAB Multisteel PA är designat så att minimivärdet (485 MPa) kommer från GR 70 och maximivärdet (550 MPa) kommer från GR 60. Minsta sträckgräns är enligt GR 70 (260 MPa).

  Dimensionsintervall

  SSAB Multisteel PA finns i tjocklekar mellan 6.00 och 90.00 mm (begränsas av reduktionskrav mellan ämne och färdig plåt).

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns
   (min MPa)
   Brottgräns
   (MPa)
   Förlängning A200
   (min %)
   6.00 - 90.000.236 - 3.543 260 485 - 550 21
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas tvärs plåtens valsningsriktning

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Tjocklek
     (mmin)
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     6.0 - 25.40.24 - 1.00 20 J / -46 °C
     25.5 - 50.81.00 - 2.00 20 J / -40 °C
     50.9 - 76.22.00 - 3.00 20 J / -35 °C
     76.3 - 90.03.00 - 3.54 20 J / -29 °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Tjocklek
      (mmin)
      6.0 - 25.40.24 - 1.00
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      20 J / -46 °C
      Tjocklek
      (mmin)
      25.5 - 50.81.00 - 2.00
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      20 J / -40 °C
      Tjocklek
      (mmin)
      50.9 - 76.22.00 - 3.00
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      20 J / -35 °C
      Tjocklek
      (mmin)
      76.3 - 90.03.00 - 3.54
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      20 J / -29 °C

      Provet görs längs plåtens valsriktning enligt ASME SA20.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (%)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Nb
       (max %)
       0.20 - 0.24 0.40 1.20 0.015 0.010 0.02
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Beroende på plåtens tjocklek.

        Kolekvivalent CEV

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 6.00 - 90.000.236 - 3.543
         CEV
         (max %)
         0.43
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          CEV
          (max %)
          6.00 - 90.000.236 - 3.543
          0.43

          Toleranser

          Tjocklekstoleranser enligt ASME SA20.

          Planhetstolerans enligt ASME SA20.

          Ytbeskaffenhet enligt EN 10163-2 klass B subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Normaliserad.

          Ytbehandling

          Blästrad och rostskyddsmålad yta (primer) kan fås efter önskemål

          Kontrollintyg

          SSAB Multisteel PA erbjuder två olika kontrollintyg:

          EN 10204-3.1 intyg till SSAB Multisteel PA.

          Eller intyg för SA-20/2017/A20/2015 till SA516GR60/GR65/70MTLTV.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning

          Svetsbarheten är utmärkt för alla svetsprocesser. Kraven på förhöjd arbetstemperatur är lägre än för motsvarande hållfasthetsgrader enligt standarden. Det innebär enklare svetsning och kostnadsbesparingar för användaren.

          Angående krav på förhöjd arbetstemperatur, konsultera vår tekniska kundtjänst.

          Kallformning

          SSAB Multisteel erbjuder bättre formbarhet än motsvarande stål enligt standarden. Lyckad formning förutsätter god verkstadshygien. Slitna verktyg, otillräcklig smörjning, ytrepor samt kantgrader kan påverka formningsresultatet.

          Garanterad minsta invändiga bockningsradie 2 x t upp till 30 mm tjock plåt. Detta gäller oavsett valsriktning och för 90 graders bock, t = plåttjocklek.

          Värmebehandling

          Rekommendationer för avspänningsglödgning och normalisering.

          Temperatur för avspänningsglödning: 550–600°C (målvärde 580°C)

          Uppvärmningstid 2 minuter/millimeter plåttjocklek, dock minst 30 minuter. Långsam kylning i ugnen.

          Normaliseringstemperatur 900–940°C (målvärde 920°C)

          Uppvärmningstid 1 minut/millimeter plåttjocklek, dock minst 20 minuter. Svalning i fria luften.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

          Kontakt information

          www.ssab.com/contact