Design- och utvecklingsstöd

Vill du skära ner produktionskostnaderna med 20 % eller mer? Eller vill du göra produkter som är lättare att tillverka, bär större nyttolaster, håller längre och kräver mindre underhåll?

Våra design- och utvecklingsexperter på SSABs Knowledge Service Center är beredda att hjälpa dig. Vi ger mer än vanlig support - vi samarbetar med kunderna för att utveckla produkter och processer som fungerar i deras företag.

Från idé till innovation

Varje år träffar våra material- och designexperter tusentals kunder genom tekniska seminarier, kurser och utvecklingsprojekt. På det sättet lär vis oss mer om hur vi kan kan hjälpa dig att tillverka produkter som ger mervärde. Vi skräddarsyr vårt designstöd för varje kund och varje lösning. Så det är igen överraskning av mer än 75 % av våra kunder vill samarbeta med oss i utvecklingsprojekt.

Vår support och våra tjänster täcker hela utvecklingskedjan, från design till val av material, slitageberäkningar, verkstadssupport och rekommendationer för effektivare produktion.

Vi ger dig stöd med:

 • Val av material
 • Modellering, formning
 • Simuleringar 
 • Beräkningar av utmattning och slitage
 • Verkstadsstöd och rekommendationer
 • Effektivisering av produktionen 

Prototyper och verifiering

När din design når prototyp- och uppstartsfasen för produktion ser våra experter på Knowledge Service Center till att produktionen kommer igång smidigt. De kan till och med förse dig med provmaterial för tester, så att produktionsstarten blir effektiv och lyckad.

Vi ger dig stöd med:

 • Svetsrekommendationer 
 • Formningsrekommendationer 
 • Råd om verktygsanvändning
 • Verkstadsverifiering
 • Provmaterial

Industrialisering och produktion

När du tillverkar produkter av höghållfast stål måste hela produktionsprocessen vara stabil och effektiv. Våra experter har lång erfarenhet från verkstadsgolvet och kan svara på alla dina frågor om formning och fogning, informera dig om ny produktionsteknik, utrustning med mera.

Vi ger dig stöd med:

 • Stöd och problemlösning vi industrialisering
 • Rekommendationer för formning och fogning
 • Råd om ny produktionsteknik

Försäljning och marknadsföring

Förutom att ge dig stöd i ditt design- och utvecklingsarbete kan vi ge dig värdefull utbildning och stöd för att hjälpa dig få ut dina produkter av höghållfast stål på marknaden - och hjälpa dig göra bättre affärer. Vårt omfattande stöd i kombination med våra co-brandingprogram hjälper dig att utnyttja den goodwill som våra varumärken har för att maximera din omsättning och marknadsinsats.

Vi ger dig stöd med:

 • Produktmärkesprogram
 • Utbildning och seminarier
 • Teknisk support