WeldCalc - Den tredje generationen

WeldCalc 3.0 är en mjukvara utvecklad av SSAB och den tar tillvara på svetsteknisk kunskap som baseras på decenniers erfarenhet. Den är tillgängligt för svetsande industri i ett web-baserat applikationsverktyg och den ger möjlighet för optimering och dokumentation av svetsförfaranden.

Hämta WeldCalc

I den nya tredje generationen har ny funktionalitet utvecklats samtidigt som fördelarna från den andra generationen behålls. Under dess utveckling har det varit ett starkt fokus på att göra den mångsidig för att passa och stödja en stor variation av svetsförhållanden. Central funktionalitet genomgående i programmet är:

  • Att beräkningar och optimeringar är baserade på de faktiska svetsförutsättningar och krav som finns hos användaren. Användargränssnittet i WeldCalc 3.0 är genomgående intuitivt vilket förenklar beräkningarna och tillämpningen av dessa resultat.
  • Enkel tillgång till rekommendationer och bedömningar från SSAB genom alla delar av programmet vilket underlättar för att dra nytta av den fulla potentialen för WeldCalc.
  • Att alla delar av svetsförhållandena kan definieras. Fullständig dokumentation av hela svetsförfaranden är dessutom möjligt. Detta gör att ett komplett bibliotek kan skapas som innehåller samtliga svetsförfaranden hos en användare.

WeldCalc 3.0 är speciellt utformat för svetsning av Strenx och Hardox. Det kan samtidigt användas även för andra ståttyper som t ex Toolox och Armox. Nedladdning av mjukvaran kan göras via länken placerad till höger om denna text.

Så fungerar WeldCalc

WeldCalc 3.0 består av fem separata delar. Två av dessa, Calc och WPR, kan nyttjas för samtliga typer av svetsförhållanden.

De tre andra, pWPS, WPQR och WPS är speciellt utvecklade för svetsprocedurkvalificeringar och de innehåller mer specifik information i samband med dessa förfaranden. Svetsprocedurkvalificeringar kan användas när det finns exakta krav på de mekaniska egenskaperna i en svetsad konstruktion, t ex när det finns uttalade krav på minsta seghet eller hållfasthet i ett svetsförband. Ofta är dessa kravnivåer definierade i standarder. De flesta svetsprocedurkvalificeringar för höghållfasta stål kvalificeras enligt Europanorm (EN). I WeldCalc finns relevanta standardkrav enligt EN beskrivna i separata stödavsnitt.

Normalt sett är svetsprocedurkvalificeringar mest vanliga för Strenx stål. Samtidigt som det är fullt möjligt att utföra desamma även för konstruktioner i Hardox.

Använd de delar av WeldCalc som är relevanta för en given situation. Syftet med var och en av de fem olika delarna är för:

  • Calc: Att skapa ditt eget svetslab för din givna svetssituation. I denna del kan du som användare fritt experimentera och utvärdera olika typer av förfaranden.
  • WPR (Welding Procedure Record): I denna del kan du optimera dina aktuella svetsförfaranden vilka baseras på de krav som finns på den svetsade konstruktionen. De fastställda förhållandena kan dokumenteras och lagras. Svetsaren utför sedan svetsningen enligt dessa instruktioner.
  • pWPS (preliminary Welding Procedure Specification): Här utförs den första av tre delar i en svetsprocedurkvalificering. I denna del fastställs foggeometrin och tillåtna intervall för varje svetsparameter. Därefter svetsas den testkupong enligt de angivna förutsättningarna.
  • WPQR (Welding Procedure Qualification Record): Det här är den andra delen I svetsprocedurkvalificeringen. I detta dokument anges de exakta svetsförhållanden från svetsningen av testkupongen. Sedan utförs oförstörande- och mekanisk provning av förbandet. Egenskaperna utvärderas och dokumenteras. Om de ställda kraven är uppfyllda är aktuell WPQR godkänd.
  • WPS (Welding Procedure Specification): I den tredje och sista delen i en svetsprocedurkvalificering anges lämpliga intervall för samtliga svetsparametrar som kommer att användas i produktionsmiljö. Svetsförfarandena i föregående WPQR bestämmer de tillåtna intervallen för varje svetsparameter i en WPS. En WPS kan alltså utfärdas först om föregående WPQR är godkänd.

I varje del av WeldCalc anger användaren de förhållanden och eventuella krav som finns på den svetsade konstruktionen. Baserat på dessa svetsförutsättningar beräknar WeldCalc en yttre toleransbox. I denna framgår tillåtna intervall på sträckenergi och förhöjd arbetstemperatur/mellansträngstemperatur. För samtliga delar i WeldCalc, utom för WPQR-delen, kan användaren ange de parameterintervall som önskas för den aktuella situationen. Från denna information beräknar WeldCalc en inre toleransbox för de önskade svetsförhållandena. Vid optimerade betingelser skall hela den inre toleransboxen befinna sig inom den yttre toleransboxen.

Ytterligare möjligheter och fördelar med WeldCalc

  • Den möjliggör ett stärkt samarbete mellan tekniker, ingenjörer och svetsare hos användaren.
  • Den är web-baserad och uppdateras löpande.

Om du vill använda WeldCalc på din telefon, prova WeldCalc som mobilapp!

weldcalc

WeldCalc

För att få tillgång till WeldCalc 3.0 måste du registrera dig genom att ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

Jag vill bli kontaktad av säljavdelningen