De senaste pressmeddelandena

dec 1 2022

Epiroc presenterar världens första underjordstruck tillverkad med fossilfritt stål från SSAB

Epiroc bryter ny mark med en prototyp av en batteridriven underjordstruck tillverkad med fossilfritt stål från SSAB. Prototypen, en Minetruck MT42 Battery, har ett flak gjord med fossilfritt stål och kommer att minska CO2-utsläppen med 10 ton per tillverkad enhet. Minskningen motsvarar utsläppen från fem bensindrivna personbilar under ett år.

nov 17 2022

SSAB inleder samråd inför omställning till fossilfri stålproduktion i Luleå

I januari 2022 fattade SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Nu inleder SSAB samråd inför omställningen i Luleå.

nov 7 2022

SSAB medverkar på COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten

SSAB deltar i möten och seminarier i samband med FN:s klimatkonferens, COP27, som i år arrangeras av Egypten. SSAB kommer, som en del av Business Swedens delegation, att lyfta behovet av möjliggörande regelverk och lika konkurrensvillkor samt vikten av partnerskap och tvärsektoriellt samarbete för att nå Parisavtalets mål.

Andra nyheter

okt 26 2022

SSAB Årsredovisning 2021 bland de bästa i världen

Comprend ReportWatchs Annual Report on Annual Reports rankade SSAB:s årsredovisning 2021 som näst bäst i sin globala undersökning. SSAB:s årsredovisning fick särskilt beröm för strategi- och verksamhetsinformation, med en bra balans mellan marknads- och strategisektionen och affärssegmenten. SSABs finansiella rapport är väl utformad och bilagorna är välstrukturerade.

okt 13 2022

SSAB välkomnar viktigt beslut om kraftledning

Idag har Energimarknadsinspektionen gett sitt godkännande till ny 130kV-ledning från Hedenlunda i Flen till SSAB i Oxelösund. SSAB välkomnar att beslut nu har kommit i frågan. Det var i oktober 2020 som Vattenfall Eldistribution lämnande in konsessionsansökan hos Energimarknadsinspektionen.

sep 22 2022

HYBRIT: Milstolpe nådd - pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas. Nu påbörjas den två år långa testperioden till 2024 vilket innebär att HYBRIT tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning.

De senaste artiklarna och blogginläggen

okt 11 2022

SSAB och Gestamp i samarbete för att skapa starkare och lättare fordon

Under de senaste åren har ”säkrare” och ”lättare” blivit de modeord som främst kännetecknar fordonsindustrins framtidsvision. Läs vidare för att ta reda på hur samarbetet mellan SSAB och kunden Gestamp underlättade framtagningen av en unik, skräddarsydd stålsort som kommer att leda till säkrare och lättare fordonsprodukter.

maj 6 2022

Blog och video: En ny nivå av kundservice med transportsynlighet i real-tid

Den nya visibilitetsplattformen för spårning av transporter (Track and Trace – TnT) ger i realtid kunder information om var deras försändelser befinner sig och när de förväntas anlända. Detta effektiviserar spårningen för alla parter i logistikkedjan.

jan 31 2022

RD®-pålar från SSAB är viktiga för Skanskas ombyggnadsprojekt av Slussen

Projektet med att bygga om Slussen i Stockholm har nått ungefär halvvägs. Hittills har SSAB levererat cirka 117 000 meter pålar, motsvarande 10 700 ton stål, till Skanska – ett av byggföretagen som har i uppdrag att genomföra denna massiva ombyggnad.