Finansiella mål

SSAB har tre finansiella mål inom tre olika områden.

Område  

Mål 

Lönsamhet Branschledande EBITDA-marginal mot jämförbara konkurrenter*
Kapitalstruktur Nettoskuldsättningsgrad mellan -20 % och 20 % (nettoskuld/eget kapital)
Utdelning Utdelning av 40 % av vinsten efter skatt

 

* ArcelorMittal, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp och US Steel

Innan årliga utdelningsförslag och justeringar av kapitalstrukturen bestäms kommer företagsledningen och styrelsen att utvärdera kapitalbehovet för kommande år, baserat på marknadsutsikter, investeringsplaner och övriga överväganden