Finansiella mål

SSAB har tre finansiella mål inom tre olika områden.

Område  

Mål 

Lönsamhet SSAB strävar efter en branschledande lönsamhet, mätt som EBITDA-marginal mot jämförbara konkurrenter*.
Kapitalstruktur  Nettoskuldsättningsgraden ska normalt sett inte överstiga 35 %.
Utdelning Utdelningen ska utgöra 30-50 % av vinsten efter skatt.

 

* ArcelorMittal, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp och US Steel