Stålhandböcker

Beställ enstaka handböcker eller hela Tech Library-serien idag för att skaffa dig kunskaper om tillverkning och konstruktion med SSABs höghållfasta stål.

Beställ dina handböcker idag!

SSABs stålhandböcker bygger på SSABs expertis inom ståltillverkning och design samt tusentals tillämpningar över hela världen och innehåller djupgående teknisk bakgrund, riktlinjer för tillämpningar och detaljerade rekommendationer om svetsning, formning, fogning, design med mera.

Utöver våra klassiska handböcker ger vi också ut den unika guiden ”Welding of AHSS/UHSS Steel”, vars syfte är att fylla igen en kunskapslucka om svetsning av avancerade höghållfasta och ultrahöghållfasta stål i fordonsindustrin. Den kombinerar djupgående teknisk bakgrund, detaljerade testresultat, riktlinjer för tillämpningar och rekommendationer om bästa praxis för belagda och obelagda stål av denna typ.

Fyll i blanketten nedan och beställ ditt exemplar idag!

Welding handbook

Svetshandboken

Welding handbook

Svetsegenskaper hos Hardox och Strenx

Konstruktions-handboken

SSABs klassiska handbok om höghållfasta stål

Svetsning av AHSS/UHSS-stål

En svetsguide för fordonsindustrin och andra branscher med fokus på AHSS/UHSS-stål

Svetshandboken

Svetshandboken behandlar svetskarakteristika för Hardox och Strenx. Huvudsyftet är att ta upp problem och rekommendationer för hur man kan utnyttja hela potentialen för svetsade konstruktioner. Ämnen som exempelvis åtgärder för att få önskade mekaniska egenskaper för svetsfogen och hur man motverkar defekter som kan uppstå vid svetsning behandlas. Handboken är främst avsedd för tekniker och ingenjörer, men andra kan också ha nytta av den. Handboken är uppdelad i 23 kapitel och har 135 sidor.

Welding handbook

SSABs Design Handbook

Handboken täcker områden som val av material, praktiska konstruktionslösningar, motståndsberäkning och produktionsteknologi. Handboken följer i stort den allmänna europeiska standarden Eurocode 3, 2010 och baseras på den kollektiva erfarenheten hos ett stort antal experter och forskare.

Svetsningsguide för AHSS/UHSS för fordonsindustrin

En guide för fordonsindustrin och andra branscher med fokus på AHSS/UHSS-stål

Svetsning av AHSS/UHSS stål. Svetsningsguiden ger en detaljerad översikt över de vanligaste svetsmetoderna i fordonsindustrin: punktsvetsning, lasersvetsning och bågsvetsning. Fokus ligger på svetsning av UHSS stål, men det finns även testresultat och svetsrekommendationer för både belagt och obelagt AHSS- och UHSS-stål. 

Guiden kan beställas av alla fordonstillverkare och däckleverantörer samt andra industrisegment som är intresserade.

Svetsningsguiden är unik inom såväl stål- som bilindustrin, den har 80 sidor och finns på engelska språket.

Ange din adress här om du vill beställa en tryckt handbok.

Premiumguiden för smarta stållösningar med produkter och tjänster från SSAB Steel Service Center i Arendal

Välkommen till SSAB Europe Steel Service Center AB, Nordens premiumpartner för smarta stållösningar. Baserat på det rena och miljömässigt hållbart tillverkade stålet från SSAB, så innehåller vår katalog det mesta du behöver veta om produktionsanpassad tunnplåt, materialstandarder, stålverkstoleranser och jämförande normer.

Katalogen ger dig ett verkligt innehållsrikt verktyg där du finner allt från våra format, tjocklekar och diametrar till beräkningshjälp, certifikat och emballage. Kort sagt 48 sidor med allt du behöver för att effektivisera din produktion.

Ta del av alla fördelar, fyll i blanketten nedan och beställ ditt exemplar idag. Du är givetvis också välkommen att kontakta oss direkt med din förfrågan eller beställning.

Beställ Premiumguiden för smarta stållösningar

Fyll i dina uppgifter och ladda ned Premiumguiden för smarta stållösningar här