Röd lastbil med flak, tillverkat av Hardox® i en  lättviktskonstruktion, korsar en stenbro.
Röd lastbil med flak, tillverkat av Hardox® i en  lättviktskonstruktion, korsar en stenbro.

Minskad miljöpåverkan med Hardox® slitplåt – nu och i framtiden

Hardox® slitstål – välj ett hållbart stål redan nu

Två män framför stenbrottsutrustning tillverkad i höghållfast Hardox® slitplåt.

Hållbarhet i praktiken

När du väljer Hardox® slitstål till din tunga utrustning minskar du stålets och utrustningens miljöbelastning. Detta eftersom kombinationen av hög hållfasthet, hårdhet och seghet gör att du kan använda mindre mängd stål för att tillverka starkare men samtidigt lättare och mer resurssnål utrustning som håller längre.

Lastbil och trailer på en grusväg, med flak i stark och seg Hardox® slitplåt för överlägsen slitstyrka och lång livslängd.

Lättare utrustning sparar bränsle

Tipp- och trailerflak i gruv-, transport- och entreprenadfordon kan tillverkas i tunnare stålplåt och ändå ha högre slitstyrka än fordon tillverkade av vanligt slitstarkt stål. Genom att använda tunnare plåt får du en lättare lastbil som kan transportera mer nyttolast. Detta sparar bränsle per transporterat ton och minskar koldioxidutsläppen vid varje körning under lastbilens hela livslängd.

Producera framtidens gröna stål

Men hur kan vi på SSAB minska vårt ståls miljöpåverkan ännu mer? Jo, genom att satsa fullt ut på att producera det vi kallar fossilfritt stål. I vår nya process används miljövänlig vätgas i stället för kol för att avlägsna syre från den järnmalm vi använder – vilket praktiskt taget eliminerar koldioxidutsläppen från vår ståltillverkning. Leveranserna av detta stål startar 2026. Naturligtvis kommer fossilfri Hardox® slitplåt att ha samma suveräna egenskaper som dagens Hardox®

En titt på siffrorna: Vad miljövänlig uppgradering innebär

Funderar du på vad en uppgradering från vanligt slitstarkt stål till Hardox® kan innebära? Här är siffrorna.

Vi kallar det EcoUpgraded. När du uppgraderar ditt stål och din konstruktion kan vi räkna ut hur mycket du kan minska utrustningens vikt, förbättra bränsleekonomin och förlänga livslängden. I ett fall uppgraderades en grävmaskinsskopa från AR 400-stål till Hardox ® 450. Skopans vikt minskade med 30 procent. Medan lastkapaciteten ökade med 20 procent. Detta innebar en koldioxidbesparing på 714 ton och en minskad bränsleförbrukning på 240 000 liter under lastbilens livslängd. Dessa miljövinster blir ännu större när fossilfria stålsorter av Hardox® blir tillgängliga.

Lång livslängd på utrustningen sparar resurser

Tack vare den höga slitstyrkan bidrar Hardox® slitplåt till att utrustningen håller längre. Utrustning som utsätts för nötande slitage kan få minst dubbelt så lång livslängd med Hardox® slitstål jämfört med vanligt stål. Det innebär att mindre stål behöver produceras på lång sikt. Det behövs mindre resurser för reparationer och underhåll. Och färre leveranser av nya delar gynnar miljön. Allt detta resulterar i förbättrad hållbarhet.

Besparingar inom bearbetning

Hardox® har enastående seghet och kan därmed bockas till större konstruktioner i stället för att svetsas. Detta sparar resurser i produktionen och ger dig en starkare produkt med lång livslängd, vilket återigen minimerar mängden stål som används över tid. Och eftersom Hardox® har snäva toleranser och garanterat enhetliga egenskaper blir tillverkningen mer tillförlitlig samtidigt som materialspillet i produktionen minimeras.

Svartvit bild av en stålplåt i extra segt Hardox® 500 Tuf-stål i en verkstad.

Mångsidighet, produktivitet och hållbarhet i ett och samma stål

Hardox® slitstål löser alla dina slitageutmaningar, med allt från tålig slitplåt till formatklippt tunnplåt, rör och rundstänger. Här är din guide till vårt breda utbud av Hardox®.

Hardox® In My Body-logotypen för högsta kvalitet inom tung utrustning.

Hållbar utrustning från Hardox® In My Body

Hardox® In My Body-certifierad utrustning ger hög produktivitet, lång livslängd och därmed optimal resurseffektivitet.

En leende kvinna.

Hållbara slitdelar från Hardox® Wearparts

Slitdelar tillverkade av Hardox® slitplåt håller längre, vilket innebär att mindre mängd stål behöver produceras, fraktas och repareras.

Gör dig redo för fossilfritt stål

Gul gruvdumper från Volvo tillverkad av fossilfritt, grönt stål från stålproducenten SSAB.
Framtiden är här – världens första fordon tillverkat av fossilfritt stål

Volvo Group har presenterat det allra första fordonet som tillverkats av SSABs fossilfria stål. En lastbärare för gruvor och stenbrott utgör det första steget på resan mot en koldioxidfri framtid.

En gruvarbetare framför en stor lastbil med flak tillverkat av Hardox® slitplåt.
SSABs fossilfria stål främjar hållbarhet och driver lönsamhet inom tunga transporter

Globalisering och frihandel har på kort tid förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Världsomspännande leveranskedjor och transportnätverk har medfört stora förbättringar av levnadsstandarden.

En bro tillverkad av hållbart stål och en skog. Höghållfast stål kan bidra till att minska koldioxidavtrycket.
Bygga en hållbar framtid med fossilfritt stål

Den globala utmaningen, att hejda och vända nuvarande klimatförändringar, är akut. Stålindustrin kan spela en avgörande roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att främja återvinning.