Om SSAB

Financial information

Finansiell data

Under denna sektion hittar du information om SSABs finansiella utveckling.

ssab in brief

SSAB i korthet

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag

Our business

Vår affärsverksamhet

SSAB är strukturerat över tre divisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas och två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.

Strategy

Strategi

Leading the way!

Produktionsorter i Sverige

SSAB har tre stora produktionsorter i Sverige: Borlänge, Luleå och Oxelösund.

""

Borlänge

Tillverkar varmvalsat och kallvalsat höghållfast stål av ämnen som kommer på tåg från främst SSAB Luleå men även från SSAB Oxelösund.
""

Luleå

Producerar stålämnen av malm från LKAB. Ämnena transporteras på tåg till SSAB Borlänge där de vidareförädlas till varmvalsat och kallvalsat höghållfast stål.
""

Oxelösund

SSAB i Oxelösund gör stål som står emot extremt slitage, som är extra starkt, som gör maskiner effektivare och som skyddar människor. Våra stålsorter används av kunder över hela världen.

119

Intäkter 119 Mdkr år 2023

14 500

Antal anställda: cirka 14 500

50

Medarbetare i över 50 länder

Swedish Steel Prize

Swedish Steel Prize instiftades av SSAB för att inspirera utvecklingen av starkare, lättare och mer hållbara produkter

Operating environment

Omvärldsfaktorer

Our management

Ledning

Koncernledning och styrelse

contractors and supliers

Entreprenör

Lokal information för entreprenörer i Luleå, Borlänge och Oxelösund