Kalkylatorer och verktyg

Mobilappar och datorverktyg som hjälper dig att beräkna exempelvis slitaget eller fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål. Du kan också använda verktygen för att optimera svetsningen och skanna stålstycket för att identifiera dess ursprung.

Mobilappar

BendCalc

Med BendCalc-appen beräknar du enkelt bockningsparametrarna för bockning av stål från SSAB.

WearCalc

Prova den nya Hardox® WearCalc-appen och beräkna ökningen av livslängd och nyttolast när du uppgraderar till Hardox® slitplåt.

WeldCalc

Med WeldCalc-appen kan du enkelt beräkna värmetillförseln, förvärmningstemperaturen och svetsmaskinens inställningar för Hardox® slitplåt och Strenx® konstruktionsstål.

SSAB EcoUpgraded

Med vår kostnadsfria app SSAB EcoUpgraded kan du beräkna hur mycket uppgraderingen till höghållfast stål minskar produktens vikt, förbättrar bränsleekonomin och ökar produktens livslängd – samtliga faktorer som reducerar koldioxidavtrycket.

Datorverktyg

Materialbibliotek för SolidWorks® av Dassault Systèmes

Ladda ned SSABs officiella datafil för stålmaterial till programvaran SolidWorks. SolidWorks är ett professionellt verktyg för 3D CAD-konstruktion, FEA-simulering, visualisering och produktdatahantering

Biblioteket innehåller SSABs stålsorter och ytterligare standardstål och standardmetaller.

Materialbibliotek för Autodesk® Inventor®

Ladda ned SSABs officiella datafil för stålmaterial till programvaran Autodesk Inventor. Autodesk Inventor är ett professionellt verktyg för 3D CAD-konstruktion, FEA-simulering, visualisering och dokumentation.

Biblioteket innehåller SSABs stålsorter och ytterligare standardstål och standardmetaller.
WearCalc calculator app or desktop version for calculating equipment wear and service life.

WearCalc

WearCalc 3.2.5 gör det lätt att välja rätt slitplåt.
weldcalc

WeldCalc - Den tredje generationen

WeldCalc 3.0 är en mjukvara utvecklad av SSAB och den tar tillvara på svetsteknisk kunskap som baseras på decenniers erfarenhet. Den är tillgängligt för svetsande industri i ett web-baserat applikationsverktyg och den ger möjlighet för optimering och dokumentation av svetsförfaranden.

Dimensioneringsverktyg för infrastrukturlösningar

RRPileCalc – dimensioneringsprogram för SSABs stålpålar. PileWallCalc – dimensioneringsprogram för SSABs pålväggar

SSAB FrameCalc

Programvara för konstruktion, dimensionering och optimering av takstolar med hålprofiler. FrameCalc förkortar dimensioneringsfasen och är ett utmärkt verktyg för beräkning av offerter. Med FrameCalc är det enkelt att jämföra olika stålsorter i takstolarna och själv se fördelarna med höghållfasta stål.