Duroxite-banderoll
Duroxite-banderoll

Hårdpåsvetsning av kromkarbider (CCO) ger suverän slitstyrka

När är hårdpåsvetsade produkter det bästa valet?

Det finns många nötande tillämpningar där hårdpåsvetsade plåtar är det lämpligaste materialet, både ur ett tekniskt och kostnadsmässigt perspektiv. Här är några exempel:

• Glidslitage och måttligt stötslitage från hårda mineraler i liten storlek, som grus, slurry och sand med inslag av kvarts.
• Glidslitage från större stenblock eller stötslitage av spröda stenblock som är lätta att krossa, till exempel sandsten, kalksten och kol.
• Glidslitage i våt miljö, till exempel från slurry- och muddringsarbeten
• Vid bearbetning av fina partiklar som orsakar erosion.

Även om 95 procent av en nötande sten består av mjuka mineraler, kan återstående 5 procent vara mycket hårda och orsaka 90 procent av slitaget – vilket gör hårdpåsvetsning till den bästa lösningen.

Vad är det för skillnad mellan olika karbider?

CCO, eller hårdpåsvetsningar av kromkarbider, innehåller endast kromrika karbider. Hårdpåsvetsningar kan också bestå av komplexa karbider. I dessa produkter tillsätts andra legeringar som Nb, Mo, V och W till kromkarbiden.

Komplexa karbider är oftast att föredra vid slitage i kombination med hög temperatur eftersom de kan bibehålla sin fulla slitstyrka i temperaturer upp till 600 °C. Eftersom komplexa karbider oftast ger 3–5 gånger längre livslängd än CCO är de också lämpliga om påsvetsningens tjocklek är begränsad.

Högpresterande hårdpåsvetsade plåtar som utsätts för mer än måttliga krafter kan använda en legering som innehåller ultrafina borkarbider. Dessa borkarbider kan ha en kornstorlek på endast 500 nm, vilket är cirka 200 gånger mindre än traditionella kromkarbider eller komplexa karbider.

I litteraturen och hos olika tillverkare kallas produkter med hårdpåsvets även för stål och plåt med karbidbeläggning, påläggssvetsning, hårdpåsvetsning, hårdsvetsning eller hårdpåläggning.

Ett mikroskopfoto av kromkarbider för CCO-plåtar
Krom eller komplexa karbider sprids i en stålmatris.
Ett mikroskopfoto av borkarbider för CCO-plåtar
Finkorniga borkarbider gör påsvetsningsmaterialet mer motståndskraftigt mot värme och stötar.

Hur man tillverkar hårdpåsvetsprodukter

Skiktet av hårdpåsvetsning är svetsat på en basplåt av stål. Basplåten i Duroxite®-produkter är antingen av ordinärt stål eller av Hardox® slitplåt för extra styrka och hållbarhet. Duroxite® 101 och Duroxite® 201 har båda Hardox® som basplåt.

Det diagonala sprickmönstret

När svetsarna svalnar skapas ett mönster av fina sprickor vinkelrätt mot svetsriktningen. Sprickorna är avsiktliga och påverkar inte plåtens slitstyrka. De gör att plåten kan rullas till en krökt form, oftast med det hårdpåsvetsade skiktet på insidan, men det kan också vara på utsidan. Hårdpåsvetsade plåtar får inte bockas parallellt med svetssträngarna.

Kromkarbider eller komplexa karbider kan också adderas med särskilt utformade svetstrådar och elektroder. Den metoden används vanligen vid reparation och underhåll, eller för att producera slitdelar som krosshammare och tänder till grävmaskinsskopor.

En schematisk bild som visar tvärsnittet av svetssträngarna på en CCO-plåt

Basplåten är täckt med svetssträngar av hårdpåsvetsat material som läggs i ett, två eller ibland till och med tre skikt.

Ett foto av en plåt med karbidpåsvetsning som visar svetssträngarna

Svetssträngar som visar det vinkelräta sprickmönstret.

Ett urval slitdelar tillverkade av stål med ett påsvetsat kromkarbidskikt

Hårdpåsvetsade slitdelar som skapas genom att manuellt svetsa ett hårdpåsvetsat skikt på en stålbas med svetstråd eller elektroder.

SSABs hårdpåsvetsade premiumprodukter

Under årens lopp har SSAB bevisat sin marknadsledande position inom slitagelösningar. Det är ett resultat av vårt breda utbud av slitstarka seghärdade stålprodukter och CCO-produkter, samt vår omfattande forskning inom metallurgi och slitageteknik.

Duroxite® är vårt namn på ett komplett sortiment av hårdpåsvetsade produkter. Duroxite® omfattar CCO-plåtarna Duroxite® 100 och Duroxite® 101, Duroxite® 200 och Duroxite® 201 med påsvetsning av komplexa karbider samt Duroxite® 300 och Duroxite® 500 med ultrafina borkarbider.

Dessutom ingår Duroxite® rör och axeltappar och Duroxite® svetstråd och svetselektroder för tillverkning och underhåll av slitdelar i verkstaden eller på plats.