GreenCoat Hiarc

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  GreenCoat Hiarc färgbelagt stål finns i normalt och matt utförande samt med glanseffekt (shine effect). Det finns i ett brett urval av kulörer inspirerade av den nordiska naturen.

  GreenCoat Hiarc erbjuder högsta beständighet för fasader och kassetter med höga krav. Det kan dessutom användas för takläggning.
  Vår långa produktionserfarenhet av både normal och matt beläggning samt metallicfärger garanterar konsekvent kulör och glans. Yta med glanseffekt (shine effect) ger ett speciellt intryck tack vare en flerskiktsbeläggning med glittrigt, kulört utseende och utmärkta egenskaper.

  GreenCoat Hiarc färgbelagt stål har utmärkt väderbeständighet (Ruv5), korrosionsbeständighet och god formbarhet. Om det krävs ännu högre korrosionsbeständighet, till exempel för kustnära byggnader, erbjuder vi GreenCoat Hiarc Max.

  Eftersom GreenCoat Hiarc-produkterna har en beläggning som innehåller fluor håller sig ytan renare jämfört med andra produkter. Beläggningen är också lätt att rengöra tack vare den hårda ytan. Vid behov kan produkten förses med borttagbar skyddsfolie.

  Plåtens baksida är lackerad med grå beläggning i två skikt.

  GreenCoat Hiarc uppfyller gällande REACH-bestämmelser och är helt kromatfritt.

  Alla SSABs färgbelagda stålsorter tillverkas enligt EN 10169.

  GreenCoat och Hiarc är varumärken inom SSAB.

  Tekniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tekniska egenskaper Matt Normal Shine effect
   Glans 4 35 1) 35
   Minsta inre bockningsradie 1 x plåttjocklek 1 x plåttjocklek 1 x plåttjocklek
   Repbeständighet 30 N 30 N 35 N
   UV-beständighet RUV5 RUV5 RUV5
   Korrosionsbeständig 2) RC4 RC4 RC5
   Smutsavvisande Utmärkt Utmärkt Utmärkt
   Högsta användningstemperatur 110 °C 110 °C 110 °C
   Brandklass, EN 13501-1 A1 s1 d0 A1 s1 d0 A1 s1 d0
   Beläggningstjocklek, nominell (primer + toppfärg) 27 µm 27 µm 3) 40 µm
   Beläggningsstruktur Strukturerad Slät Slät, glittrig
   Stålbeteckning 4) S280GD, S320GD, DX51D S280GD, S320GD, DX51D S280GD, S320GD, DX51D
   Zinkbeläggning 275 g/m2 275 g/m2 275 g/m2
   Min. ståltjocklek 4) 0.50 mm 0.50 mm 0.50 mm
   Stålbredd 4) 1000 - 1420 mm 1000 - 1500 mm 1000 - 1420 mm
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Vissa metallic-kulörer har ett annat glansvärde.

    2) Klassificering i korrosionsbeständighetskategorier baseras på blåsbildning, delaminering och skador på beläggningen i en bock efter två års exponering på naturliga utomhusteststationer enligt EN 10169.

    3) Vissa kulörer har högre nominell filmtjocklek än den som står i tabellen för att uppnå den avsedda kulören.

    4) Maximal ståltjocklek är 1.5 mm och högsta stålbredd beror på stålets tjocklek. För övriga ståldimensioner och stålsorter kontakta SSAB Tech Support.

    Kulörer

    Nedanstående kulörer är tillgängliga för närvarande. Andra kulörer går att få enligt särskild överenskommelse.

    Kulörerna som visas i kulörtabellen är endast vägledande. Beställ ett kulörprov för att se produktens verkliga utseende. Observera också att samma kulör kan skilja sig åt mellan produkterna.

    För information om värmeegenskaper (solreflektionsindex SRI eller termisk emittans TE) för tillgängliga kulörer, kontakta SSAB Tech Support.

    29 Tillängliga kulörer
    Förhandsvisa kulörerna
    Stäng

    Kulörer

    GreenCoat Hiarc

    Frost White

    RR106 / SS0009

    Normal

    Nordic White

    RR1H3 / SS0020

    Normal

    Winter White

    RR20 / SS0005

    Normal, Shine effect

    Fog White

    RR143 / SS----

    Normal

    Cloud Grey

    RR2B1 / SS----

    Normal

    Pebble Grey

    RR21 / SS0011

    Normal

    Stone Grey

    RR22 / SS0554

    Normal

    Rock Grey

    RR237 / SS0061

    Normal

    Anthracite Grey

    RR2H8 / SS0087

    Normal

    Mountain Grey

    RR23 / SS0036

    Normal, Matt

    Cliff Grey

    RR288 / SS0455

    Normal

    Slate Grey

    RR2H3 / SS0534

    Normal

    Nordic Night Black

    RR33 / SS0015

    Normal, Matt

    Walnut Brown

    RR32 / SS0387

    Normal, Matt

    Hazelnut Brown

    RR8H2 / SS0426

    Normal

    Almond Brown

    RR30 / SS0187

    Normal

    Cottage Red

    RR29 / SS0758

    Normal

    Tile Red

    RR750 / SS0760

    Normal

    Harvest Yellow

    RR24 / SS0189

    Normal

    Silver Fir Green

    RR5J3 / SS0975

    Normal

    Pine Green

    RR11 / SS0830

    Normal

    Lake Blue

    RR35 / SS0558

    Normal

    Ocean Blue

    RR4F8 / SS0510

    Normal

    River Blue

    RR34 / SS0557

    Normal

    Metallic Silver

    RR40 / SS0045

    Normal, Matt

    Metallic Dark Silver

    RR41 / SS0044

    Normal, Matt

    Metallic Titanium

    RR45 / SS----

    Normal, Matt

    Metallic Gold

    RR42 / SS----

    Normal

    Metallic Copper

    RR979 / SS0778

    Normal

    Anmärkning för metallicfärger och alla matta färger: För att säkerställa enhetlig kulör på en exteriör del bör allt material komma från samma tillverkningssats. Monteringsriktningen av materialet bör också vara densamma, i synnerhet för formatplåt.

    Baksidesbeläggning

    Om inte annat sägs är plåtens baksida lackerad med en grå beläggning i två skikt som ytterligare förbättrar produktens korrosionsbeständighet. Beläggningen har god vidhäftning till många typer av lim och skum, men kompatibiliteten måste testas från fall till fall. 

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Tekniska egenskaper
     Nominell beläggningstjocklek (primer + toppfärg) 12 µm
     Kulör Grå
     Korrosionsresistens Min CPI3
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Tekniska egenskaper
      Nominell beläggningstjocklek (primer + toppfärg)
      12 µm
      Tekniska egenskaper
      Kulör
      Grå
      Tekniska egenskaper
      Korrosionsresistens
      Min CPI3

      För att underlätta materialidentifiering är baksidan av plåten märkt med GreenCoat-logotypen och produktens namn. Produktionsåret anges för att underlätta materialets spårbarhet och kan hänvisas till inom garantitiden. En pil visar produktionsriktningen för att säkerställa att installationen görs i en enhetlig riktning.

      Dubbelsidiga produkter

      GreenCoat Hiarc, normal glans går även att få som dubbelsidig produkt med icke-metallisk kulör för baksidan. Olika sidor av plåten kan dock inte blandas på grund av att de kan skilja sig åt visuellt. Baksidan kan ha större variation i kulör och glans.

      Skyddsfilm

      Tillfällig skyddsfilm finns för skydd under bearbetning och montering. Skyddsfilmen appliceras på produktens ovansida. Skyddsfilmerna centreras på bandet,vilket betyder att detvanligtvis finns små oskyddade områden på båda kanterna av bandet. Oskyddade områden kan skäras bort om kunden så önskar. Skarvade filmändar är markerade med röd tejp på kanten av produkten.

      Produkter med skyddsfilm bör förvaras torrt och varmt, eftersom vidhäftningen mellan skyddsfilmen och färgbeläggningen försämras både vid höga och låga temperaturer. Luftfuktigheten ändrar även vidhäftningsegenskaperna och lämnar i värsta fall kvar den självhäftande delen avfilmen på produktens yta.

      Skyddsfilmens vidhäftning ökar med tiden och gör att det så småningom blir svårt att ta bort filmen från produktens yta. Vi rekommenderar därför att skyddsfilmen tas bort från materialet så snart som möjligt men inte senare än sex månader från tillverkningen av produkten eller en månad efter installation av slutprodukten, beroende på vilket som inträffar först.

      Skyddsfilmen minskar friktionen mellan ytvarven i rullarna,vilket medför en hög risk att mindre rullar kan kollapsa. På grund avrisken att rullen går sönder rekommenderar SSAB inte att skyddsfilm används för stål med nominell tjocklek ≤ 0,60 mm. Om det är nödvändigt med skyddsfilm ska följande åtgärder vidtas för att minimera risken att rullen kollapsar: Max. rullevikt < 5 ton och självbärande skyddsplåtar måste användas i paketet.

      Typisk tjocklek på skyddsfilmen är cirka 45 µm, högsta arbetstemperatur +80 °C och högsta och lägsta avlägsningssstemperatur +40 °C respektive -10 °C.

      Skyddsfilmen har god motståndskraft mot formning men får lätt skärskador. Vid arbete med material som har en skyddsfilm är detviktigt att använda rena verktyg som inte skadar filmen och korrekta arbetsmetoder. Skärvätskor behövs inte eftersom filmen skyddar materialets yta och minskar friktionen. Skärvätskor kan också ha en negativinverkan på skyddsfilmen och filmens vidhäftning.

      Filmer som används med GreenCoat Hiarc och GreenCoat Hiarc Max metallic-färger har pilar som visar målningsriktningen på bandet,vilket förenklar användningen av materialet i tillverkningen av slutprodukter.

      Skyddsfilm kan återvinnas som plast, förbrännas eller tas om hand genom den kommunala avfallshanteringen beroende på lokala riktlinjer och föreskrifter
      för avfallshantering.

      Kontakt information

      www.ssab.com/contact