Ledning

SSAB:s organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där en stor del av ansvar och befogenheter delegerats till respektive division.

SSAB är indelat i tre ståldivisioner:

SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas, samt två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.

Management SE organisation