Högpresterande organisation

En högpresterande organisation är en av de viktigaste beståndsdelarna i SSABs strategi och en viktig faktor för att uppnå våra strategiska mål. För att uppnå våra mål behöver vi rätt medarbetare med rätt kompetens i de rätta befattningarna vid rätt tidpunkt.

High-performing organization

En högpresterande organisation ger oss en struktur för att anpassa våra handlingar, beteenden och förmågor till vår strategiska inriktning och den kompetens som behövs i verksamheten. Vi har fyra huvudsakliga prioriteringar för att uppnå detta:

  • Förbättra säkerheten med målsättningen att bli det säkraste stålföretaget i världen.
  • Förbättra produktiviteten genom kontinuerliga förbättringar.
  • Stärka vår prestationskultur.
  • Utveckla ledarskap och medarbetarengagemang.

På SSAB uppmuntrar vi medarbetarna att ta ansvar för sin karriärutveckling efter egna intressen och önskemål när de åtar sig olika utmaningar. I vår talanghantering ingår gedigna processer som till exempel årliga resultat- och planeringssamtal, där cheferna diskuterar karriärutveckling och tar fram individuella utvecklingsplaner för medarbetarna.