Strenx® 650MC D/E

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Höghållfast konstruktionsstål på 650 MPa

Strenx® 650MC D/E är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 650 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

Strenx® 650MC D/E uppfyller eller överträffar kraven för S650MC i EN 10149-2. Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar, till exempel i krävande lastbärande konstruktioner. Strenx® 650MC D/E säljs i bandstål, slittat bandstål och längdkapade plåtar.

Dimensionsintervall

Strenx® 650MC D/E finns i tjocklekar mellan 2.00 och 10.00 mm och bredd upp till 1600 mm som coils, slittade coils eller skuret i längdplåt i längd upp till 16000 mm.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns ReH 1)
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A80 2)
  (min %)
  Förlängning A5 3)
  (min %)
  Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 4)
  2.00 - 3.000.079 - 0.118 65094 700 - 850101 - 123 12 14 0.8 x t
  3.01 - 6.000.119 - 0.236 65094 700 - 850101 - 123 14 1.2 x t
  6.01 - 10.000.237 - 0.393 65094 700 - 850101 - 123 14 1.5 x t
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

   1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2. I tjocklekar > 8 mm kan den minsta sträckgränsen vara 20 MPa lägre.

   2) A80 värdet gäller tjocklekar < 3.00 mm

   3) A5 värdet gäller plåttjocklekar ≥ 3.00 mm

   4) I både längs- och tvärriktning.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm 1)
    Strenx® 650MC D 40 J / -20 °C29 ft-lbs / -4 °F
    Strenx® 650MC E 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Strenx® 650MC D
     Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     40 J / -20 °C29 ft-lbs / -4 °F
     Produkt
     Strenx® 650MC E
     Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F

     1) Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Nb
      (max %)
      V
      (max %)
      Ti
      (max %)
      0.12 0.21 1) 2.00 0.025 0.010 0.09 2) 0.20 2) 0.15 2)
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       1) Om materialet ska varmförsinkas enligt kategori A eller kategori B i EN 10149-2 måste detta anges vid beställningstillfället. Andra galvaniserade klasser med högre Si-klasser finns att få efter överenskommelse.

       2) Summan av Nb, V och Ti = högst 0,22 %.

       Stålet är finkornebehandlat.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 2.00 - 10.000.079 - 0.393
        Typ CET(CEV) 0.22 (0.34)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Tjocklek (mmin)
         Typ CET(CEV)
         2.00 - 10.000.079 - 0.393
         0.22 (0.34)
         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Längd och bredd

         Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

         SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

         Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

         Form

         Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

         Planhet

         Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

         Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Termomekaniskt valsad. Strenx® 650MC D/E finns med valsad eller betad yta, med råkant eller skuren kant.

         Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Strenx® 650MC D/E har goda svetsnings-, kallformnings- och skärningsegenskaper.

         Strenx® 650MC D/E är ett varmformat stål som inte lämpar sig för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580°C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.