Strenx® 650MC D/E

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Höghållfast konstruktionsstål på 650 MPa

  Strenx® 650MC D/E är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 650 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

  Strenx® 650MC D/E uppfyller eller överträffar kraven för S650MC i EN 10149-2. Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar, till exempel i krävande lastbärande konstruktioner. Strenx® 650MC D/E säljs i bandstål, slittat bandstål och längdkapade plåtar.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 650MC D/E finns i tjocklekar mellan 2.00 och 10.00 mm och bredd upp till 1600 mm som coils, slittade coils eller skuret i längdplåt i längd upp till 16000 mm.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH 1)
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A80 2)
   (min %)
   Förlängning A5 3)
   (min %)
   Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 4)
   2.00 - 3.000.079 - 0.118 65094 700 - 850101 - 123 12 14 0.8 x t
   3.01 - 6.000.119 - 0.236 65094 700 - 850101 - 123 14 1.2 x t
   6.01 - 10.000.237 - 0.393 65094 700 - 850101 - 123 14 1.5 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

    1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2. I tjocklekar > 8 mm kan den minsta sträckgränsen vara 20 MPa lägre.

    2) A80 värdet gäller tjocklekar < 3.00 mm

    3) A5 värdet gäller plåttjocklekar ≥ 3.00 mm

    4) I både längs- och tvärriktning.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Strenx® 650MC D 40 J / -20 °C29 ft-lbs / -4 °F
     Strenx® 650MC E 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 650MC D
      Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      40 J / -20 °C29 ft-lbs / -4 °F
      Produkt
      Strenx® 650MC E
      Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F

      1) Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Altot
       (min %)
       Nb
       (max %)
       V
       (max %)
       Ti
       (max %)
       0.12 0.21 1) 2.00 0.025 0.010 0.015 0.09 2) 0.20 2) 0.15 2)
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        1) Om materialet ska varmförsinkas enligt kategori A eller kategori B i EN 10149-2 måste detta anges vid beställningstillfället. Andra galvaniserade klasser med högre Si-klasser finns att få efter överenskommelse.

        2) Summan av Nb, V och Ti = högst 0,22 %.

        Stålet är finkornebehandlat.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 2.00 - 10.000.079 - 0.393
         Typ CET(CEV) 0.22 (0.34)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          Typ CET(CEV)
          2.00 - 10.000.079 - 0.393
          0.22 (0.34)
          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Längd och bredd

          Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

          SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

          Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

          Form

          Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

          Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Termomekaniskt valsad. Strenx® 650MC D/E finns med valsad eller betad yta, med råkant eller skuren kant.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Strenx® 650MC D/E har goda svetsnings-, kallformnings- och skärningsegenskaper.

          Strenx® 650MC D/E är ett varmformat stål som inte lämpar sig för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580°C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.