SSAB Weathering stål för processindustrin

Perfekt stål för värmeväxlare och skorstenar

SSAB Weathering stål används ofta inom petrokemisk industri för industriella värmeväxlare och i skorstenar. Stålet är mycket beständigt mot förhållanden som är skadliga för stål, som svavelmättade miljöer och höga temperaturer, vilket gör det idealiskt som korrosionsbeständigt stål och i högtemperaturtillämpningar tack vare dess utökade livslängd.

SSAB Weathering-stål för processindustrin
SSAB Weathering stål i svavelmättade miljöer

Svavelbeständigt stål i svavelmättade miljöer

SSAB Weathering stål utökar livslängden för många tillämpningar som kontinuerligt utsätts för svavelmättade miljöer och höga temperaturer. Exempel på lämpliga tillämpningar är värmeväxlare, luftförvärmare och gas-gasvärmare.

Vid temperaturer mellan 100 och 160 °C tål SSAB Weathering stål rökgaser bättre än normalt kolstål om ytan ibland blir våt. Vid cirka 110 °C har SSAB Weathering stål till och med bättre prestanda än rostfritt stål.

SSAB väderbeständigt stål för värmeväxlare

Korrosionsbeständigt stål för höga temperaturer

Till skillnad från vanligt kolstål är SSAB Weathering stål idealiskt för heta miljöer tack vare stålets värmebeständighet. Den avgörande skillnaden i prestanda blir uppenbar när stålet utsätts för höga temperaturer (400–600 °C), som kan leda till skalning av kolstål. Den klart högre skalningstemperaturen för SSAB Weathering stål medför betydligt längre livslängd.


Lägre start- och underhållskostnader

En huvudanledning till att SSAB Weathering stål används inom processindustrin är de låga uppstarts- och underhållskostnaderna. Väderbeständigt stål är jämförbart med rostfritt stål vad gäller uppstartskostnader, samtidigt som det erbjuder utökad livslängd och lägre underhållskostnader än vanligt stål. Utomhuskonstruktioner som skorstensbeklädnader behöver inte målas när man använder SSAB Weathering stål. Detta gör SSAB Weathering stål till ett kostnadseffektivt stål för processindustrin.

Gör beräkningar för att fatta rätt beslut

Om du väljer att använda SSAB Weathering-stål utan att måla det så minskar koldioxidutsläppen. Om du målar stålet minskar ändå koldioxidutsläppen eftersom det inte behöver målas om lika ofta som vanligt kolstål.

Hur mycket korrosion kan väderbeständigt stål motstå? Alla stål oxiderar med tiden, men vissa mer än andra. När du väljer tjocklek på stålet bör du ta hänsyn till korrosionsnivåerna.

Ladda ned våra rekommendationer för processindustrin

Vill du köpa stål nu?

Relaterat innehåll